PIT, Podatek dochodowy od osób fizycznych – wsparcie adwokata, prawnika, radcy prawnego

Prawo podatkowe w Polsce określa wiele różnych form podatków, które osoby fizyczne przebywające na terytorium rzeczypospolitej polskiej są zobowiązane płacić. Jednym z głównych podatków w Polsce jest PIT (ang. Personal income tax), czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Na Legavi znajdziesz doświadczonych specjalistów, prawników, oraz radców prawnych, gotowych pomóc ci ze wszelkimi problemami, jakie możesz napotkać w sytuacji rozliczania swojego podatku dochodowego.

Co to jest PIT?

PIT, czyli Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych, jest po prostu podatkiem, który płacą od dochodów wszystkie osoby fizyczne znajdujące się w Polsce i uzyskujące jakąś formę dochodu na terenie kraju. Dochodami opodatkowanymi w ramach PIT są na przykład:

  • Wynagrodzenie ze stosunku pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)
  • Emerytury i renty
  • Dochody z działalności gospodarczej
  • Zyski kapitałowe (np. ze sprzedaży akcji)
  • Najem nieruchomości

Jakie są rodzaje PIT?

W polsce wyróżniamy dodatkowo kilka różnych wersji PIT-u, w zależności od rodzaju dochodów rozliczanych w ramach podatku dochodowego. Na ten moment są to przede wszystkim:

PIT-37

Służy do rozliczenia dochodów z pracy na etacie, emerytur i rent. Jest to najczęściej używany formularz PIT. Większość osób fizycznych w Polsce ma styczność z tym formularzem kiedy skłąda swoje zeznanie podatkowe.

PIT-36

Służy do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach ogólnych lub według skali podatkowej. Dodatkowo PIT-36 dotyczy również osób, które otrzymują dochody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, oraz wszelkie dochody które nie są objęte zryczałtowanym sposobem opodatkowania.

PIT-36L

Służy do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych liniowo. Formularz PIT-36L służy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną liniowym 19% podatkiem dochodowym.

PIT-28

Służy do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Polega ona na tym, że podatek płacony jest od przychodu (kwoty uzyskanej ze sprzedaży towarów lub usług), a nie od dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu).

PIT-38

PIT-38 składają w deklaracji podatkowej osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały dochody z kapitałów pieniężnych w Polsce. Chodzi tu o odpłatne zbycie papierów wartościowych, udziałów w spułkach lub innych pochodnych instrumentów finansowych.

PIT-39

PIT-39 to formularz służący do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.

Ile wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych?

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce jest progresywny, co oznacza, że jego wysokość zależy od wysokości dochodu. Im wyższe dochody, tym zasadniczo wyższy procent opodatkowania. Na ten moment w przypadku składania zeznania podatkowego istnieją dwie ustalone stawki podatku dochodowego:

  • 12% dla dochodów do 120 000 zł
  • 32% dla dochodów powyżej 120 000 zł

Dodatkowo, dla dochodów powyżej 1 miliona złotych wprowadzono podatek solidarnościowy w wysokości 4%. System progresywny ma na celu sprawiedliwe rozłożenie obciążeń podatkowych – osoby zarabiające więcej, płacą wyższy podatek. W praktyce, pełne obciążenie podatkowe dla najbogatszych, uwzględniające stawkę podstawową oraz dodatkowy podatek solidarnościowy, może wynieść aż 36%.

Kiedy płacimy podatek dochodowy od osób fizycznych?

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płacimy w różnych sytuacjach, w zależności od rodzaju uzyskanych dochodów i wybranej formy opodatkowania. Zasadniczo w Polskim prawie podatkowym występuje kilka różnych rodzajów rozliczenia, w zależności od rodzaju deklaracji PIT.

1. Rozliczenie roczne:

Najczęściej spotykanym przez podatników rozliczeniem podatkowym jest rozliczenie roczne. Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym złożyć należy odpowiednie formularze podatkowe, takie jak PIT-36, PIT-36L, PIT-28, czy PIT-37. Wypełnione formularze można przesłać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest składanie deklaracji elektronicznie, za pośrednictwem systemu e-Deklaracje lub poprzez portal Twój e-PIT. Drugim sposobem jest tradycyjne wysłanie papierowego formularza do odpowiedniego urzędu skarbowego.

2. Pośrednictwem płatnika:

Zakład pracy lub inny płatnik, na przykład zleceniodawca, ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracownika, niezależnie czy dotyczy to zawartej umowy o pracę, zlecenie czy umowy o dzieło. Pobierane comiesięczne zaliczki przekazywane są do urzędu skarbowego w celu regularnego uregulowania zobowiązań podatkowych. Jeśli płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy w prawidłowej wysokości, nie jest konieczne składanie rocznego rozliczenia PIT.

3. Inne sytuacje:

Po za wyżej wymienionymi sytuacjami, Polskie prawo podatkowe przewiduje także inne sytuacje, w których płatnicy rozliczają PIT. Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości powinien zostać uregulowany do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym doszło do transakcji. Równocześnie, należy pamiętać, że podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, takich jak dywidendy czy odsetki, jest pobierany przez płatnika i bezpośrednio przekazywany do urzędu skarbowego.

Co to zwrot podatku dochodowego?

Zwrot podatku dochodowego to sytuacja, gdzie Urząd Skarbowy zwraca nadpłaconą kwotę. Może do tego dojść, jeśli podatnik zapłacił więcej na podatek PIT niż powinien, albo skorzystał z ulg i odliczeń. Większość osób składając rozliczenie PIT otrzymuje również zwrot rozliczeń podatkowych, przy czym ze zwrotu podatku można otrzymać całkiem spore sumy pieniędzy.

Jaka jest rola prawnika w kwestiach dotyczących podatku PIT?

Aktualnie istnieje wiele mechanizmów, ułatwiających rozliczenie PIT w Polsce, z któych osoby fizyczne regularnie korzystają, żeby uławić proces zapłaty podatku. Prawnik z odpowiednią specjalizacją może jednak nie tylko ułatwić rozliczenie podatku, ale także zapewnić kompleksową pomoc prawną w sytuacji jakichkolwiek problemów z zapłatą podatku lub uzyskaniem należnego zwrotu zwrotu.

Prawnik może ci udzielić kluczowego doradztwa dotyczącego podatku dochodowego, wskazać dostępne ulgi i odliczenia przy rozliczaniu PIT czy pomóc zinterpretować przepisy podatkowe. Jego wsparcie jest nieocenione, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub masz nietypowe źródła dochodu, jak przychody z kapitałów pieniężnych. Może sporządzić za Ciebie deklarację PIT, co pomoże uniknąć błędów i ewentualnej kary – to szczególnie przydatne dla osób mających skomplikowaną sytuację podatkową, z dochodami z umów zlecenia czy odpowiedzialnością za zwrot PIT za osobę samotnie wychowującą dziecko. Prawnik może Cię także reprezentować przed urzędem skarbowym, jeżeli masz spór dotyczący rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Oferuje też pomoc w procesie odzyskiwania nadpłaconego podatku, jeśli Urząd Skarbowy nie zwrócił Ci nadpłaty pit w prawidłowym terminie. Może doradzić w jakiej formie opodatkowania powinieneś/powinnaś opłacać podatek, przygotować wnioski o zwrot podatku, sporządzić opinie prawne czy prowadzić szkolenia, dzięki czemu lepiej rozumiesz i korzystasz z przepisów Ministerstwa Finansów.