Dziedziczenie, testament – wsparcie adwokata, prawnika, radcy prawnego

Sprawy prawne dotyczące śmierci bliskich nigdy nie są łatwe ani przyjemne, a dodatkowo w sytuacji odejścia bliskiej osoby na jej rodzinę spada masa obowiązków prawnych. Jedną z naczelnych formalności związanych z odejśćiem bliskich jest kwestia testamentu i dziedziczenia majątku. Na Legavi znajdziesz wyspecjalizowaną pomoc prawną, która pomoże ci przygotować testament, a także ułątwi kwestie dziedziczenia w twojej rodzinie!

Testament – co to

Testament to dokument sporządzony w formie aktu notarialnego lub testamentu zwykłego, w którym spadkodawca (osoba sporządzająca testament) dokonuje rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Innymi słowy, testament to zapis ostatniej woli spadkodawcy dotyczący tego, co powinno się stać z jego posiadłościami (pieniądze, nieruchomości, inne dobra) po jego śmierci. Testament notarialny porusza wiele kwestii dotyczących tego, co stanie się z własnością po śmierci spadkodawcy, nie tylko w przypadku przedmiotów materialnych, ale także własności firm czy przedsiębiorstw, a także wszelkich ustwowo dziedziczonych tytułów oraz pozycji.

Sporządzenie testamentu oraz dziedziczenie testamentowe jest bardzo skomplikowaną sprawą, a w przypadku testamentów bardzo często kwestią dyskusji są ogromne sumy pieniędzy. Aby poprawnie sporzdzić testament oraz dopełnić jego wypełnienia potrzebny jest szereg czynności prawnych, które pozwolą wypełnić ostatnią wolę spadkobiercy. W Polsce kwestie dotyczące tego tyu sytuacji określa prawo spadkowe.

Dziedziczenie – co to

Dziedziczenie jest podstawowym procesem, odgrywającym najważniejszą rolę w egzekucji testamentu. Dziedzicem jest każda osoba, która otrzymuje jakieś dobra w spadku. W takiej sytuacji mówimy o odziedziczeniu czegoś. W polskim prawie spadkowym wyróżniamy dwa rodzaje dziedziczenia:

  • Dziedziczenie ustawowe – ma miejsce, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu. Wówczas majątek dziedziczony jest przez osoby wskazane w kodeksie cywilnym według określonego porządku.
  • Dziedziczenie testamentowe – ma miejsce, gdy spadkodawca sporządził testament. Wówczas majątek dziedziczony jest przez osoby wskazane w testamencie.

Co jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu

Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu, dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Oznacza to, że majątek spadkodawcy dziedziczony jest przez osoby wskazane w kodeksie cywilnym według określonego porządku.

Dziedziczenie ustawowe jest często dość długim procesem, który dodatkowo często wzbudza konfilkty w członkach rodziny, dlatego też pomoc odpowiedniego adwokata bądź radcy prawnego specjalizująćego się w prawie spadkowym może pomóc zarzegnać kryzys, oraz dopełnić sprawiedliwego podziału majątku.

W przypadku, w którym spdkodawca nie posiada żadnych krewnych bądź bliskich, ktorzy mogliby otrzymać jego dobytek po śmierrci, spadek przypada skarbowi państwa. Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy staje się dziedzicem ustawowym i przejmuje jego majątek.

Jak napisać testament

O ile każdy kto ma możności sporządzenia testamentu zwykłego może to zrobić, sam proces tworzenia testamentu jest bardzo długi i zawiły, oraz wymaga znajomości wielu przepisów, oraz tego, jak one funkcjonują. Aby sporządzić testament w odpowiedni sposób, dobrze skorzystać ze wsparcia prawnika lub radcy prawnego, specjalizującego się w Polskim prawie spadkowym.

Polskie prawo spadkowe zezwala na trzy różne formy testamentu – normalny, ustny oraz notarialny.

Testament normalny jest najprostszą opcją na przygotowanie testamentu, gdyż może on zostać sporządzony w każdym momencie oraz miejscu, w którym osoba ma dostęp do środków do pisania. Kluczowe jest, aby testament przygotowany w ten sposób był w pełni spisany ręcznie, oraz zawierał datę i miejscę jego sporządzenia.

W sytuacjach, gdzie osoba nie jest w stanie samodzielnie przygotować tesamentu oraz nie ma w otoczeniu prawnika bądź radcy prawnego służacego pomocą, może ona przygotować testament ustny. Jest to najbardziej problematyczna forma tesamentu, jednak jest ona stosowana najczęsciej w sytuacjach nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia, często bez wcześniejszgo przygotowania. Testament ustny musi być złożony w obliczu dwojga światków, w przeciwnym wypadku jest on nieważny.

Testament notarialny jest najbezpieczniejszą formą testamentu, sporządzoną przez notariusza w zgodzine ze wszystkimi wymogami prawnymi, oraz przechowywana przez niego w bezpiecznym miejscu. Testament notarialny jest stanowczo najlepszą opcją w przypadku dziedziczenia ustawowego, ponieważ możesz mieć pewność co do jego ważności. Notariusz pomoże ci przygotować testament w zgodzie z obowiązującym prawem, jak i czuwać będzie nad jego egzekucją.

Jak długo jest ważny testament?

Odpowiednio spożądzony testament ważny jest bezterminowo, chyba, że zostanie wcześniej odwołany przez spadkodawcę. Gdy spadkodawca sporządzi nowy testament, stary testament zostaje uniważniony. Dodatkowo możliwe jest odwołanie testamentu ustnie, w obecności świadów.

Możliwe jest także, że testament zostaje unieważniony ze względu na specjalne okoliczności. Jeśli na przykład okaże się, że został on sporządzony kiedy spadkodawca nie był w stanie podejmować działań prawnych, lub jeśli został przygotowany w niewłaściwy sposób, można orzec o nieważność testamentu.

Jaka jest rola prawnika w kwestiach dziedziczenia i spadku?

Ponieważ dziedziczenie ustawowe oraz spadek są tak złożonymi kwestiami, które na dodatek wymagają szerokiego zakresu wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych, pomoc odopowiedniego prawnika może być niezastąpiona. Prawnik specjalizujący się w prawie spadkowym może zaoferować kompleksową pomoc prawną, zarówno spadkodawcy jak i spadkobiercy. Wsparcie prawnicze przydatne jest na każdym kroku procesu spożądzania spadku, od doradctwa prawnego i przygotowania odpowiednich dokumentów, po egzekucje testamentu i potencjalne spory, jakie mogą się pojawić w takiej sytuacji.