Pobicia, bójki, rozbój – wsparcie adwokata, prawnika, radcy prawnego

Pobicia czy rozbój są niestety jednymi z najczęściej popełnianych przestępstw w naszym kraju. Każdy z nas może paść ofiarą przemocy w najmniej spodziewanym momencie. Pobicia bardzo często potrafią eskalować w walkę większej grupy osób, co w Polskim systemie prawnym znane jest jako bójka.

Jeśli padłeś ofiarą pobicia, bójki lub rozboju, możesz dobiegać się w sądzie o odszkodowanie. Jeśli planujesz dochodzić swoich praw w sądzie, ważne jest, aby skorzystać z porady doświadczonych prawników bądź adwokatów. Na Legavi bez problemu znajdziesz najlepszych z dziedziny prawa karnego, którzy dopilnują, abyś bez problemu doszedł pełni swoich praw w sądzie.

Co to pobicie, bójka i rozbój

Pobicie, bójka oraz rozbój, to trzy przestępstwa z kodeksu karnego, polegające na zastosowaniu przemocy wobec drugiej osoby. Różnią się one nie tylko skalą, ale także ilością osób biorących w nich udział, użytymi środkami, oraz oczywiście wymiarem kary.

Pobicie jest przestępstwem z art. 148 kodeksu karnego, polegającym na umyślnym spowodowaniu u innej osoby obrażeń ciała, które jednocześnie nie kwalifikują się jako poważny uszczerbek na zdrowiu człowieka. W zależności od skali pobicia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jako pobicie klasyfikuje się na przykład silne uderzenie kogoś pięścią w twarz, lub zaatakowanie kogoś fizycznie w trakcie kłótni.

Bójka również jest przestępstwem z kodeksu karnego, z art. 257. Od zwykłego pobicia różni się tym, że jest ona z natury przestępstwem grupowym. Jako bójkę klasyfikuje się wszczęcie lub wzięcie udziału w walce lub wszczęciu rozruchów, w których uczestniczy co najmniej 5 osób. Przykładem bójki są osoby wszczynające grupową agresję na ulicy, bądź starcia w trakcie protestów. Procesy w sprawach bójek najczęściej są grupowe, a uczestnikom bójki grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Rozbój natomiast polega na próbie kradzieży mienia, połączonej z przemocą bądź jej groźbami. Jest to przestępstwo z kodeksu karnego z art. 278. Osoby które używając przemocy wobec osoby nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem grożą jej, jednocześnie bez powodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 10 lat, w zależności od skali przestępstwa.

Pobicie, bójka lub rozbój a ciężki uszczerbek na zdrowiu

Pobicie, bójka oraz rozbój charakteryzują się przede wszystkim mniej poważnymi konsekwencjami dla ofiary. Nie występuje w nich z reguł bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a najczęściej kończy się na kilku siniakach bądź zadrapaniach po obu stronach.

Zdarza się jednak, że następstwem bójki w której jedna strona ma znaczną przewagę liczebną lub pojawia się z bronią palną, zdarzenia takie bardzo często mają fatalny koniec, który bardzo często powoduje śmierć człowieka. Jeśli następstwem pobicia, bójki bądź rozboju jest śmierć bądź poważne skutki dla zdrowia ofiary, sąd może zastosować znacznie surowsze środki dyscyplinarne. Strona atakująca może w takiej sytuacji odpowiadać przed sądem za morderstwo lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że również strona atakowana powinna stosować wymierne środki w przypadku samoobrony. Jeśli w obronie przeciwko pobiciu lub rozbojowi ofiara spowoduje śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu sprawcy, również może ona odpowiadać karnie za przekroczenie granic obrony koniecznej.

Jak prawnik może pomóc w sytuacji pobicia, bójki lub rozboju?

Przede wszystkim warto pamiętać, że pobicia lub niektóre rozboje, jeśli nie zostaną przerwane przez służby porządkowe, często nie są ścigane z urzędu. Jeśli padłeś ofiarą pobicia bądź rozboju, w którym sprawca nie został ujęty na miejscu przez organy ścigania, będziesz potrzebował pomocy prawnika, adwokata, bądź radcy prawnego, który zaleci ci odpowiednie dalsze kroki. W sytuacjach, w których zagrożone są twoje dobra bądź zdrowie, warto polegać na doświadczonych specjalistach z dziedziny prawa karnego, którzy będą wiedzieli, jakie środki prawne można zastosować wobec sprawcy, oraz jak w pełni dochodzić swoich praw w sądzie.