Przemoc w rodzinie, znęcanie się – pomoc prawnika, adwokata, radcy prawnego

Choć relacje rodzinne są jednymi z najważniejszych w życiu człowieka, niestety bardzo często bywają one trudne, a osoby będące w założeniu tymi, które mają zapewnić nam bliskość lub opiekę, często bywają przyczyną poważnych problemów. Zdarza się, że eskalują one do poziomu przemocy.

Przemoc w rodzinie jest realnym problemem społecznym, który niestety dotyka setki osób każdego dnia, w tym nieproporcjonalnie dużą ich ilość w grupach najbardziej wykluczonych. Jest to jedno z najczęściej ściganych z urzędu przestępstw, a przemoc która dodatkowo nosi znamiona znęcania się, niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje prawne.

Czujesz, że ty bądź któryś z twoich bliskich może być ofiarą przemocy w rodzinie? Na Legavi, znajdziesz doświadczonych specjalistów oraz prawników z dziedziny prawa rodzinnego, którzy pomogą ci ochronić siebie oraz bliskich w sądzie.

Jaki czyn kwalifikuje się jako przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie oraz znęcanie się to bardzo poważne tematy, do których nie należy pochodzić pobłażliwie. Jest wiele rodzajów zachowań, które w Polskim prawie noszą znamiona przemocy w rodzinie lub znęcania się, w zależności od popełnianego czynu. Niestety w wielu rodzinach dochodzi do zdarzeń które klasyfikowane są jako przemoc fizyczna (czyli np. bicie czy kopanie), przemoc psychiczna (np. poniżanie bądź zastraszanie), czy nawet przemoc ekonomiczna (np. zabieranie członkowi rodziny jego dochodu bez zgody) lub przemoc seksualna (gwałt lub molestowanie). Generalnie jako przemoc w Polskim prawie klasyfikowane jest działanie które u kogoś narusza integralność osobistą, ogranicza jego wolność, wywołuje lęk lub stwarza zagrożęnie dla zdrowia bądź życia.

Warto zaznaczyć jednak, że nie każde zastosowanie przemocy jest automatycznie klasyfikowane jako przemoc w rodzinie. W przypadku oceny czy dany czyn nosi znamiona przemocy w rodzinie, sąd bierze pod uwagę takie kwestie jak częstotliwość i nasilenie zachowań, wpływ na psychikę i zdrowie ofiary, oraz relacje między ofiarą a sprawcą.

Czym różni się znęcanie od przemocy w rodzinie?

Choć znęcanie oraz przemoc w rodzinie często stosowane są zamiennie, tak na prawdę istnieje znaczna różnica między tymi dwoma pojęciami. Znęcanie to przemoc w rodzinie, która zadawana jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, najczęściej w systematycznej postaci. O ile w przypadku przemocy w rodzinie może dojść na przykład do nieintencjonalnego zaniedbania dziecka, czy eskalacji kłótni do niebezpiecznych wymiarów, osoba która znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą z założenia robi to z pełną świadomością krzywdy wyrządzanej drugiej osobie. W takiej sytuacji zastosowane są dodatkowe środki prawne oraz karne wobec sprawcy przemocy, a on bądź ona sami bardzo często postawieni są karze pozbawienia wolności.

Co robić gdy występuje przemoc w rodzinie?

Wiele osób, które zadaje sobie pytanie doświadczając przemoc w rodzinie, co robić dalej, aby wydostać się z trudnej sytuacji. ważne jest, aby jak najszybciej poinformować odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji. W Polsce działa wiele fundacji pomagających osobom mierzącym się z przemocą w rodzinie. Jeśli jesteś ofiarą przemocy bądź chcesz zgłosić ją anonimowo, możesz zadzwonić na niebieską linię pod numerem 800 120 002. W wypadku osób dotkniętych przemocą, którym dodatkowo grozi bezdomność, Ośrodek Pomocy Społecznej może pomóc stanąć im na nogi, bądź zapewnić opiekę w trakcie trwania procedur prawnych.

Należy zaznaczyć przede wszystkim, że przemoc w rodzinie oraz nękanie to przestępstwa ścigane z urzędu. Znaczy to, że policja będzie musiała wszcząć postępowanie wobec sprawcy, gdy zgłosisz im ten fakt. Dodatkowo, w Polsce istnieje instytucja niebieskiej karty, pozwalająca ofiarom lub świadkom na zgłoszenie sprawcy przemocy w rodzinie organom ścigania, oraz wyciągnięciu wobec niego bądź niej trwałych konsekwencji prawnych.

Niebieska karta jest instrumentem prawnym, który pozwala organom ścigania na bliższe monitorowanie sprawcy przemocy w rodzinie, jednocześnie odizolowując go od ofiar przemocy, bardzo często pozbawiając przy tym paw rodzicielskich. Przede wszystkim sąd zarządza o ograniczeniu kontaktów z ofiarą, często wymuszanemu na sprawcy przemocy poprzez groźbę dalszych konsekwencji karnych. Sprawca przemocy, wobec którego założona została niebieska karta musi brać udział w programach korekcyjnych oraz pozostaje pod stałym nadzorem policji.

W przypadku założenia niebieskiej karty, dla ofiar przemocy w rodzinie również przewidziane są środki pomocy. Osoba która padła ofiarą przemocy w rodzinie ma prawo do skorzystania z pomocy psychologa oraz pracownika socjalnego na każdym kroku postępowania o przemoc w rodzinie. W trakcie procesu zakładana niebieskiej karty zespół specjalistów ocenia sytuacje ofiary, oraz podejmuje środki, które są według nich najbardziej właściwe.

Jak adwokat, prawnik lub radca prawny mogą pomóc ci w sprawach związanych z przemocą w rodzinie?

Z oczywistych powodów, sprawy przemocy domowej są bardzo często trudne, a czasem pojawia się w nich nawet niebezpieczeństwo utraty życia. Przestępstwo znęcania ma prawie zawsze bardzo poważne konsekwencje, niezależnie od stosowanej formy przemocy. Przemoc fizyczna dodatkowo może prowadzić do realnego zagrożenia dla zdrowia bądź życia ofiary. Dlatego też, w sytuacjach dotyczących przemocy domowej bądź znęcania, kluczowe jest aby jak najszybciej pozyskać odpowiednią pomoc prawną.

Choć ofiarom przemocy w rodzinie przysługuje pomoc z urzędu, w tym prawna, sprawy dotyczące przemocy domowej bądź zakładania komuś niebieskiej karty bywają długie, bardzo trudne, oraz najczęściej mają nieodwracalne konsekwencje dla dalszego życia rodzinnego. Z tych powodów bardzo ważne jest, aby w sprawach dotyczących przemocy domowej korzystać wyłącznie z pomocy doświadczonych specjalistów, mogących pomóc ci na każdym kroku postępowania.

Prawnicy oraz radcy prawni mogą przede wszystkim wyjaśnić oraz przybliżyć ci wszystkie kroki procedur związanych ze zgłaszaniem przemocy domowej, oraz przybliżą ci dokładnie twoje prawa oraz mechanizmy prawne, które możesz zastosować w walce o swoje prawa. Mogą oni przygotować wniosek o założenie niebieskiej karty, ale także przygotować również pozew o rozwód bądź alimenty.

Przede wszystkim jednak prawnicy bądź adwokaci mogą reprezentować cię w walce o twoje prawa w sądzie. W sytuacji, w której jeden z partnerów oskarżony zostaje o przemoc domową, bardzo rzadko dochodzi do polubownego rozwiązania, a sprawy najczęściej mają swój finał w sądzie. W takich sytuacjach sukces może zależeć w dużej mierze od jakości oraz zdolności twojego prawnika. Na Legavi znajdziesz doświadczonych specjalistów ze wszelkich dziedzin prawa, którzy pomogą ci na każdym kroku postępowania!