Sprawy z zakresu ruchu drogowego – pomoc adwokata, prawnika, radcy prawnego

Ruch drogowy odgrywa ogromnie ważną rolę w gospodarce oraz funkcjonowaniu całego kraju. Jednocześnie pozostaje on nadal jednym ze środków transportu, generującym najwięcej wypadków, głównie ze względu na swoją popularność. Sprawy z zakresu ruchu drogowego często też mają poważne konsekwencje, nieraz związane ze śmiercią uczestników ruchu.

Jednocześnie wiele spraw z zakresu ruchu drogowego jest drobnych, jak na przykład przejazd w niewłaściwym miejscu czy niewielkie przekroczenie prędkości. Wielokrotnie jednak sytuacje tego typu stwarzają możliwość do różnorakiej interpretacji przepisów, a gdy w grę wchodzą punkty karne, wielu kierowców jest w stanie walczyć do samego końca o swoje prawa w sądzie.

Niezależnie od tego czy byłeś ofiarą w sprawie z zakresu ruchu drogowego, czy uważasz, że mandat bądź punkty karne były ci przypisane bezprawnie, na Legavi znajdziesz doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pomogą ci w każdej sytuacji, w której możesz potrzebować pomocy prawnej!

Jakie są w Polsce przestępstwa i wykroczenia drogowe?

Przede wszystkim, w Polskim prawie istnieje konkretne rozróżnienie na przestępstwa oraz wykroczenia drogowe. Przestępstwem nazywany jest czyn, który spowodował poważny uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć, lub także znaczne zniszczenia mienia publicznego.

Przestępstwa popełniane przy ruchu drogowym są w Polskim prawie ścigane z urzędu. Oznacza to, że przy ich popełnieniu policja musi ścigać sprawcę, niezależnie od tego, czy został on zgłoszony organom ścigania czy nie. Przestępstwa nie muszą prowadzić do kolizji drogowej z fatalnymi konsekwencjami, sam fakt prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających jest już przestępstwem. Osoby odpowiedzialne za spowodowanie wypadku drogowego z poważnymi konsekwencjami, bądź narażające innych na takie konsekwencje, mogą ponieść o wiele poważniejsze konsekwencje, niż mandat bądź odebranie prawa jazdy. Sprawców wypadków bardzo często spotykają także kary pozbawienia wolności.

Wykroczeniem drogowym nazywa się czyn, który łamie przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów w Polsce, jednak nie powoduje znacznego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia innych. Są to wykroczenia takie jak przejazd w niedozwolonym miejscu bądź korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie jazdy. Wykroczenia drogowe nie są ścigane z urzędu, co oznacza, że osoba musi zostać złapana przez patrol policji, bądź uwieczniona na urządzeniu takim jak fotoradar. Za wykroczenia drogowe w Polsce grozi głównie kara pieniężna, jednak przy wysokiej ilości punktów karnych, stosowane jest wobec kierowców często zatrzymanie prawa jazdy.

Kiedy stosuje się zatrzymanie prawa jazdy?

Wobec osób które stwarzały niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, na przykład poprzez prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, sąd bardzo często stosuje zatrzymanie prawa jazdy na określony czas jako środek prewencyjny. W zależności od skali wykroczenia popełnionego przez osobę, prawo jazdy zostaje zatrzymane na określony wymiar czasu. W przypadku sprawców wykroczeń drogowych, zatrzymania prawa jazdy stosowane jest najczęściej na okres od jednego do trzech miesięcy. W przypadku skazania kierowcy za przestępstwo drogowe za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym sąd najczęściej orzeka o pozbawieniu tej osoby prawa jazdy na stałe. Również osoby, które spowodowały u osób poszkodowanych uszczerbek na zdrowiu, rażąco narażały przepisy drogowe, bądź były wielokrotnie skazywane za przestępstwa bądź wykroczenia drogowe, mogą utracić prawo jazdy na stałe. Jeżeli natomiast interesuje cię to, jak odzyskać zabrane prawo jazdy, niestety jest to często długi proces, a utraconego pozwolenia można czasem nigdy nie odzyskać, w zależności od skali popełnionych wykroczeń. O każdym przypadku tego typu sąd orzeka indywidualnie.

Kto zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z prawem jazdy?

W Polsce sprawami związanymi z prawem jazdy oraz ewentualnymi naruszeniami prawa drogowego zajmuje się cały szereg instytucji. Każda z nich odgrywa inną rolę w całym procesie. Wojewoda posiada uprawnienia do wydawania bądź cofania uprawnień dotyczących prowadzenia pojazdów, natomiast starostwo powiatowe również zajmuje się sprawami dotyczącymi wystawiania tymczasowego prawa jazdy. Centra Obsługi Systemów Informatycznych COSI odpowiadają za prowadzenie ewidencji kierowców w Polsce, oraz dotyczących ich detali, takich jak ilość punktów karnych. Finalnie, organy takie jak sąd i policja posiadają znaczne uprawnienia co do wystawiania bądź pozbawiania kierowców prawa jazdy.

Jak adwokat, prawnik lub radca prawny może pomóc ci w sprawach związanych z ruchem drogowym?

Sprawy związane z łamaniem przepisów drogowych bardzo często mogą mieć poważne konsekwencje, zarówno dla ofiar, jak i samych kierowców. W wielu przypadkach utraty prawa jazdy przy wykroczeniu drogowym może uniemożliwić komuś wykonywanie zawodu prowadząc do poważnych konsekwencji dla tej osoby. W przypadku gdy jako ofiara dochodzisz swoich praw w postępowaniu karnym, wato pamiętać, że sprawy dotyczące kolizji drogowych bardzo często są konfliktowe, a osoby mające wypłacać odszkodowania często robią wszystko, aby postępowania trwały jak najdłużej.

Z tych powodów, jeśli padłeś ofiarą przestępstwa drogowego, bądź zostałeś bezprawnie oskarżony o popełnienie wykroczenia, powinieneś skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów od prawa. Adwokat oraz prawnik mogą przede wszystkim reprezentować cię na rozprawach sądowych przy postępowaniach karnych, oraz prowadzić mediacje w sytuacji wykroczeń drogowych. Prawnik oraz adwokat mogą również pomóc ci walczyć o swoje prawa, jeśli zakaz prowadzenia pojazdów został wystawiony ci bezpodstawnie. Dodatkowo jeśli czujesz, że twoje prawa zostały naruszone bądź nie popełniłeś przypisanego ci wykroczenia drogowego, radca prawny może pomóc ci ocenić dokładnie twoją sytuację, oraz podjąć adekwatne dalsze kroki.