Adopcja dziecka – wsparcie prawnika, adwokata, radcy prawnego

W Polskim systemie pomocy społecznej znajduje się dużo dzieci, które oczekuje a adopcje przez rodziny chcące poszerzyć się o kolejne dziecko. Jest mnóstwo różnych powodów, dla których rodziny decydują się na adopcję dziecka, zamiast na kolejne biologiczne dziecko.

Nie każdy jednak nadaje się na opiekuna dziecka, a sam proces adopcji jest długi i ma na celu zapewnić dziecku jak najlepszą opiekę. Jeśli jesteś zainteresowany adopcją dziecka, na Legavi znajdziesz prawników oraz radców prawnych specjalizujących się w sprawach dotyczących rodziny!

Co to adopcja dziecka

Proces prawny adopcji dziecka w Polsce sprowadza się w dużej mierze do uczynienia adoptowanego dziecka pełnoprawnym członkiem rodziny adopcyjnej. Po udanym procesie adopcji dziecko traktowane będzie w świetle prawa jako jeden z członków rodziny, na równi z jej biologicznymi członkami.

Sam proces adopcji trwa w Polsce z reguł dość długi i każda prośba rozpatrzona jest indywidualnie, jednak najważniejszą rolę w procesie adopcji dziecka zawsze odgrywa jego szczęście i dobrobyt. Z tego powodu też nie każda para może ubiegać się o adopcję dziecka, a w wielu przypadkach niedoszli rodzice słyszą odmowę, ze względu na szereg różnych czynników uniemożliwiających adopcje.

Adopcja dziecka może ciągnąć się miesiącami, w trakcie których dziecko często ma okazję poznać przyszłych rodziców. W trakcie tego czasu oceniane są również zdolność do bycia rodzicami adopcyjnymi, informacje o ich stanie zdrowia, jak i wszystko inne, co musi być wzięte pod uwagę w procesie adopcji dziecka.

Przysposobienie dziecka a adopcja dziecka

Czy istnieje jakaś różnica między przysposobieniem a adopcją dziecka? Nie, przysposobienie dziecka to jedynie oficjalny termin stosowany w przypadku adopcji dziecka. Przysposobienie dziecka to proces prawny, w którym dziecko zostaje prawnie przyjęte do rodziny adopcyjnej i staje się jej pełnoprawnym członkiem. Z procesem przysposobienia łączy się dużo formalności prawnych, a samo przysposobienie może zająć bardzo długi okres czasu, zanim zostanie sfinalizowane.

Jak wygląda adopcja dziecka

Adopcja dziecka w Polsce jest długim procesem, w trakcie którego odpowiednie organy oceniają zdolność rodziców adopcyjnych do opieki nad dzieckiem, jak i pozwala dziecku i jego potencjalnym rodzicom zbudować więź z dzieckiem. Na proces adopcji składa się kilka kroków:

  1. Przygotowanie wniosku – złożenie wniosku o przysposobienie dziecka do ośrodka adopcyjnego jest pierwszym krokiem w procesie adopcji. Wniosek zawiera podstawowe informacje o obojgu rodziców, oraz ich motywację do adopcji.
  2. Ocena kandydatów na rodziców adopcyjnych – poprzez wywiad środowiskowy oraz rozmowy z obojgiem rodziców, ośrodek adopcyjny podejmuje decyzje o tym, czy są oni zdolni do wychowywania dziecka.
  3. Szkolenie dla kandydatów na rodziców – osoby chcące zostać rodzicami adopcyjnymi zobowiązane są przejść szkolenie dotyczące wychowania oraz pracy z dziećmi.
  4. Dopasowanie dziecka do rodziny adopcyjnej – na podstawie informacji zebranych we wcześniejszych krokach ośrodek dobiera dziecko do przysposobienia w zależności od możliwości i potrzeb dziecka oraz rodziców.
  5. Poznanie dziecka i rodziny – Po dopasowaniu rodzice mają okazję spędzić nieco czasu z dzieckiem na spotkaniach w ośrodku adopcyjnym, odbywających się pod okiem psychologa.
  6. Postępowanie sądowe – finalnie rodzice składają do sądu wniosek o przysposobienie dziecka, jeżeli poprzednie kroki zostały spełnione, dziecko zostaje przydzielone rodzinie.

Ile trwa adopcja dziecka

Ciężko jest precyzyjnie określić ile może trwać indywidualna adopcja każdego dziecka w Polsce. Niezależnie od ośrodka adopcyjnego warto jednak nastawić się na to, że adopcja dziecka w Polsce to bardzo długi proces, na który składa się wiele kroków. Ośrodek adopcyjny musi ocenić, czy osoby ubiegające się o przysposobienie dziecka będą w stanie stworzyć mu odpowiedni dom, oraz czy dziecko odnajdzie się dobrze w nowej rodzinie. W zależności od wielu czynników, adopcja dziecka w Polsce może trwać od kilku miesięcy, do kilku lat.

Kto może adoptować dziecko

W Polsce dzieci adoptować mogą przede wszystkim małżeństwa, tzn. związek kobiety z mężczyzną, które jednocześnie nie są starsze niż 40 lat od dziecka które chciałyby adoptować. Dodatkowo, aby adoptować dziecko w Polsce należy mieć zdolność do czynności prawnych, nie być karanym wcześniej za przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu oraz nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej.

W niektórych przypadkach możliwa jest również adopcja przez pojedyncze osoby, pod warunkiem, że są one w stanie zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do życia. W wyjątkowych sytuacjach sąd może zgodzić się na adopcję dziecka przez parę, która nie spełnia jednego z tych wymogów. Są to jednak zawsze indywidualne sytuacje, w których finalną decyzję podejmuje sąd.

Rola adwokata w adopcji

Adwokat może oferować kompleksową pomoc prawną na każdym kroku procesu adopcji. Przysposobienie jest poważnym procesem, ściśle regulowanym przez szereg przepisów oraz wymagający od potencjalnych rodziców adopcyjnych szerokiej wiedzy na temat jego działania. Adwokat może nie tylko ułatwić i usprawnić proces adopcji udzielając swojej wiedzy i doświadczenia, ale może również reprezentować rodziców adopcyjnych przed sądem oraz innymi instytucjami, co może dodatkowo zwiększyć szansa na adopcje.

Rola radcy prawnego w adopcji

Radca prawny może towarzyszyć rodzicom na każdym kroku postępowania adopcyjnego. Obecność radcy prawnego może ułatwić komunikacje z instytucjami odpowiedzialnymi za proces adopcji, co może mieć pozytywny wpływ na decyzje o adopcji dzieci. Podobnie do adwokata, radca prawny może pomóc zarówno w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, jak i reprezentacji przed sądem. Doświadczony radca prawny może pomóc ci zadbać o ochronę własnych interesów, jednocześnie dbając o dobrostan dziecka.