Intercyza – pomoc prawnika, kancelarii prawniczej, radcy prawnego

Rozwody bardzo często bywają trudne dla obojga partnerów, nie tylko z powodów emocjonalnych, ale także ekonomicznych. W przypadku dłuższych małżenśtw, w których oboje z małżonków zbudowali majątek, wraz ze wspólnym życiem, rozstanie bywa skomplikowanym procesem, w którym podziału majątku wspólnego jest trudnym i często bolesnym procesem, który może ciągnąć się całymi latami.

Aby pozwolić małżonkom uchronić się przed tym, oraz ułatwić proces podziału majątku w przypadku rozwodu, w Polskim prawie funkcjonuję opcjonalny mechanizm, intercyza, znana również jako rozdzielność majątkowa. Co to intercyza, na jakich zasadach działa i jak prawnik lub radca prawny mogą przy niej pomóc?

Co to jest intercyza

Intercyza to potoczna nazwa aktu jakim jest umowa majątkowa małżeńska, która reguluje stosunki majątkowe między małżonkami, pozwalając im w prosty i klarowny sposób podzielić ich majątek na własny i wspólny. Intercyze najczęściej stosuje się, aby zabezpieczyć majątek przed zawarciem małżeństwa. W przypadku wieloletnich małżeństw proces podziału majątku wspólnego w przypdku rozwodu bywa często długim i trudnym dla obu stron procesem. Intercyza pozwala ułatwić ten proces, w prosty sposób wskazując co należy do majątku której ze stron, a co jest częścią majątku wspólnego.

Intercyze podpisuje się przede wszystkim, aby ochronić swój majątek oraz zapewnić sobie większą autonomie finansową. Intercyza nie tyko chroni majątek w przypadku rozwodu, ale także przed długami małżonka, jak i wszelką formą nieuczciwego zarządzania nimi. Intercyza może również pomóc zabezpieczyć majątek który miałby zostać przekazany dzieciom w formie spadku. Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie są kluczowymi kwestiami do rozważenia podczas planowania sukcesji majątkowej. Dzięki intercyzie każdy z małżonków posiada swój oddizelny majątek, którym zarząza we własnym zakresie, oraz który zabezpieczony jest przed utratą w przypadku rozwodu.

Intercyza po ślubie

Intercyza nie musi koniecznie być podpisana przed ślubem. Małżonkowie mogą podpisać intercyzę w każdym momencie, nie tylko przed ślubem. Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa, to krok, na który decyduje się wiele par.Taka forma intercyzy nadal wymaga zgody obojga małżonów, oraz musi zostać sporzązdona w formie aktu notarialnego. Zawarcie rozdzielności majątkowej po ślubie może być trudnym przedięwzięciem, zwłaszcza, gdy mowa jest o dłuższym małżeństwie ze wspólnym majątkiem. Nadal pozostaje to jednak jedna z najlepszych form ochrony prawnej majątku osobistego każdego z małżonków, oraz ułatwia znacznie proces rozstania się z potencjalnym partnerem bądź partnerką.

Jak wziąć intercyzę

Branie intercyzy jest zasadniczo prostym procesem, który opiera się na zgodzie między małżonkami. Przygotowują oni oboje projekt intercyzy za obustronną zgodą, który potem potwierdzają podpisanym aktem notarialnym. Proces podpisania intercyzy generalnie sprowadz się do kilku kroków:

  1. Przygotowanie projetku intercyzy po podjęciu decyzji przez obojga małżonków
  2. Wizyta u notariusza oraz podpisanie aktu notarialnego
  3. Rekestracja intercyzy

Rola adwokata w intercyzie

W przypadku gdy małżonków interesuje rozdzielność majątkowa adwokat może zaoferować im kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie. Adwokaci mogą zaoferować doractwo prawne, wyjaśniając małżonkom założenia intercyzy, oraz pomagająć im skonstruować intercyzę na odpowiadających im warunkach. Adwokat może także pomóc przygotować projekt intercyzy, oraz reprezentować małżonków przed notariuszem. Finalnie, może on także pomoć zarejestrować intercyze w rejestrze umów małżeńskich. Adwokat może także przedstawić pozytywne oraz negatywne skutki rozdzielności majątkowej. Proces wdrożenia intercyzy ma zasadniczo sporo kroków, które wymagają podpisania aktów i umów prawnych, dlatego też pomoc adwokata może bardzo ułatwić oraz usprawnić ten proces.

Rola radcy prawnego w intercyzie

Podobonie jak prawnik, radca prawny oferuje szeroki zakres pomocy oraz wsparcia na każdym kroku procesu intercyzy. Radcy prawni mogą wyjaśnić małżonkom istotę intercyzy, oraz wybrać odpowiedni ustrój majątkowy dopasowany do ich infywidualnych potrzeb. Może on również pomóc im sporządzić projekt intercyzy, jak i negocjować dogodne dla nich warunki. Radcy prawni mogą również reprezentować małżonków podczas wizyty u notariusza. Radcy prawni mogą zapewnić małżonkom obiektwny ogląd na sytuacje, tak rzadki w sprawacj między małżonkami.