Władza rodzicielska – wsparcie adwokata, prawnika, radcy prawnego

Według Polskiego prawa, dzieci oraz osoby niepełnoletnie nie posiadają pełni praw oraz wolności, a podlegają władzy rodzicielskiej. Rodzic, mając na uwadze dobro dziecka, ma znaczną kontrolę nad częścią jego życia, aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Zdarza się jednak często, że dorosłe osoby krzywdzą dzieci powołując się na władzę rodzicielską, bądź stanowczo jej nadużywają, mijając się z dobrem dziecka. Tak jak wiele sytuacji związanych z relacjami rodzinnymi, kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej i wychowania dziecka potrafią być bardzo trudne, konfliktowe, oraz często mają swój finał w sądzie rodzinny.

Jeśli poszukujesz pomocy prawnej w sprawach związanych z władzą rodzicielską, na Legavi znajdziesz doświadczonych prawników, adwokatów oraz radców prawnych, gotowych pomóc ci na każdym kroku ze sprawami dotyczącymi władzy rodzicielskiej!

Czym jest władza rodzicielska?

W dużym skrócie, władza rodzicielska to system praw i obowiązków, mający na celu zapewnienie dziecku zdrowego i bezpiecznego wychowania, jednocześnie przygotowując je do samodzielnego życia w społeczeństwie. Prawo dotyczące władzy rodzicielskiej pozwala rodzicom na przekroczenie wolnej woli dziecka działające w jego dobrze, jednocześnie nakładając na nich szereg obowiązków, który wypełniać muszą oni aż stopień dojrzałości dziecka pozwoli mu na samodzielne decydowanie o sobie.

Prawa i obowiązki związane z władzą rodzicielską są wspólne, znaczy to, że oboje rodziców posiada prawa, oraz musi spełniać obowiązki związane z władzą rodzicielską. Obojga rodziców dotyczy także ciągłość władzy rodzicielskiej. Znaczy to, że mają oni prawa oraz obowiązki związane z władzą rodzicielską aż do osiągnięcia 18 roku życia przez dziecko. W niektórych przypadkach sąd może przedłużyć władzę rodzicielską, jeśli po osiągnięciu 18 roku życia dziecko nadal nie jest w stanie prowadzić samodzielnego życia (np. ze względów niepełnosprawności umysłowej).

Warto też zaznaczyć, że władza rodzicielska ma osobisty charakter. Znaczy to, że rodzice nie mogą przenieść swojej władzy rodzicielskiej na kogoś innego. Mogą oni jednak zrzec się władzy rodzicielskiej na drodze prawnej, lub stracić prawa rodzicielskie z powodu niewypełniania obowiązków rodzicielskich. Dodatkowo prawa rodzicielskie nakładają również szereg obowiązków na obojga rodziców dziecka. Niedopełnienie obowiązków może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej. Należy również zaznaczyć, że w sytuacji popełnienienia czynu będącego poważnym wykroczeniem lub nawet przestępstwem, rodzice często ponoszą za nie odpowiedzialność.

Jakie są prawa i obowiązki rodzica?

Prawa rodzicielskie dają oboju rodzicom znaczną kontrolę nad istotnymi elementami życia dziecka, oraz mogą w większości kwestii podejmować za nie decyzje. Może on decydować o wychowaniu dziecka, oraz sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i formy opieki (pod warunkiem, żę takowa spełnia wszystkie obowiązki nałożone na rodzica). Rodzic może także podejmować decyzje co do majątku dziecka oraz jego własności, jednak należy zaznaczyć, że zarządzanie majątkiem dziecka nie może nosić znamion nadużycia.

Rodzic dodatkowo reprezentuje dziecko w kontaktach z wszelkimi urzędami państwowymi, oraz może podejmować za niego decyzje co do czynności prawnych bądź medycznych wykonywanych na dziecku. Rodzic może podejmować decyzje w istotnych sprawach dziecka, jednak jeśli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej w ten sposób, mogą oni ją utracić.

Kiedy stosuje się pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Prawa rodzicielskie można stosować jedynie uwzględniając prawo dziecka do zdrowego i bezpiecznego wychowania. Ponieważ zapewniają one tak znaczny wymiar kontroli nad życiem dziecka, często mogą prowadzić do nadużyć wobec osoby dziecka. Jeśli rodzice nie wypełniają określonych obowiązków, sąd opiekuńczy może zastosować odebranie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej wobec jednego bądź obojga rodziców.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie jest prostym procesem, a dodatkowo może on być wyjątkowo traumatyczny emocjonalnie oraz psychicznie dla wszystkich członków rodziny. Aby uniknąć wystawiania dziecka oraz rodziców na zbędny stres, każda decyzja o pozbawienie władzy rodzicielskiej podejmowana jest unikalnie, na podstawie wnikliwej analizy oraz wywiadu środowiskowego w domu rodzinnym.

Jeśli organy kontrolne zauważą rażące zaniedbanie dziecka, skrajne nadużywanie władzy rodzicielskiej, bądź problem z używkami lub zdrowiem psychicznym u rodzica, mogę one, na drodze odpowiednich procedur, pozbawić rodziców dziecka władzy rodzicielskiej. Następnie sąd opiekuńczy podejmuje decyzje o dalszym losie dziecka, kierując się jego najlepszym interesem. Dziecko może trafić do rodziny zastępczej, placówki opiekuńczej, bądź może być przekazane inny członkom rodziny.

Jak adwokat, prawnik, radca prawny może pomóc w sprawach władzy rodzicielskiej?

Sprawy związane z władzą rodzicielską oraz kwestiami rodzinnymi bardzo często bywają trudne, długie, i niestety w częstym wypadku konfliktowe. Od ich wyników może zależeć przyszłość rodziców oraz dziecka, dlatego też kluczowe jest, aby skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika bądź adwokata, specjalizującego się w sprawach związanych z rodziną oraz władzą rodzicielską.

Prawnicy, adwokaci i radcy prawni mogą służyć ci kompleksową poradą na każdym kroku sprawy, oraz powiadomić cię jakie instrumenty prawne przysługują ci w walce o twoje prawa. Może on wyjaśnić ci dokładnie wszelkie obowiązujące przepisy, oraz pomóc w ocenie twojej sytuacji prawnej, jak i zaradzić dalsze kroki.

Prawnicy i adwokaci mogą jednak przede wszystkim reprezentować cię w sądzie w sprawach dotyczących prawa rodzicielskiego. Adwokat może nie tylko sporządzić pozew o władzę rodzicielską, ale także reprezentować cię na rozprawach sądowych, jak i prowadzić negocjacje z drugą stroną aby rozwiązać sprawę polubownie. Warto podkreślić, że wynik rozprawy sądowej dotyczącej władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem może mieć ogromny wpływ na dalsze życie i funkcjonowanie całej rodziny, dlatego tak ważne jest zaufać doświadczonym prawnikom i specjalistom w tej dziedzinie.