Związki partnerskie – wsparcie prawne od adwokatów, kancelarii i radców prawnych

Związki partnerskie są ostatnim czasy gorącym tematem debaty publicznej. W okresie wyborów temat związków partnerskich w Polsce związki partnerskie wydają się być wciąż ważnym punktem w wielomiesięcznej debacie publicznej, gdzie politycy z całego spektrum Polskiej sceny politycznej zdają się wyrażać mocne opinie na ich temat. Pomimo szeroko zakrojonej debaty publicznej o związkach partnerskich, wiele osób nadal nie wie na czym polega związek partnerski oraz czy możliwe jest zarejestrowanie związku partnerskiego w Polsce.

W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć na temat statusu prawnego związków partnerskich, oraz jak doświadczony prawnik może pomoc ci w kwestiach dotyczących związków partnerskich.

Co to związek partnerski?

Związki partnerskie to prawna alternatywna dla zwykłego ślubu i związku małżeńskiego. Przez związki partnerskie wiele osób rozumie przede wszystkim małżeństwa jednopłciowe osób homoseksualnych, jednak wiele osób heteroseksualnych również jest zainteresowanych związkami partnerskimi.

W praktyce związki partnerskie dają osobom podobne prawa, jak w przypadku zawarcia małżeństwa. Są one świetną alternatywą dla osób, które ze względów kulturowych, światopoglądowych, lub legalnych nie są zainteresowane zawarciem małżeństwa. Kodeks rodzinny w Polsce przewiduje rozdział na męża i żonę w związku małżeńskim, co z oczywistych powodów nie jest możliwe, gdy w związku partnerskim są dwie osoby tej samej płci. Dlatego też zarejestrowane związki partnerskie są dobrym wyjściem dla osób, które potrzebują oficjalnego związku, jednak nie interesuje ich normalne małżeństwo. Warto również wspomnieć, że w Polskim prawie inne formy relacji, takie jak związek kohabitacyjny, nie są prawnie określone ani uznawane, a osoby będące w nieformalnych związkach tego typu nie mogą korzystać z wielu przywilejów. Dotyczy się to również bardziej popularnej formy nieformalnego związku, znanego jako konkubinat.

Formalny związek partnerski daje obojgu partnerom podobne możliwości prawne jak przy zawarciu małżeństwa. Mowa tu o między innymi:

  • Wspólny prowadzeniu gospodarstwa domowego
  • Wspólnym rozliczaniu podatków
  • Dziedziczeniu po śmierci partnera/partnerki
  • Dostępie do informacji o stanie zdrowia partnera/partnerki
  • Możliwość podejmowania decyzji o leczeniu partnera/partnerki
  • Alimenty w przypadku rozstania
  • Przyznanie kredytu dla obojga partnerów

W związkach nieformalnych żadna ze stron nie może mieć dostępu do poufnych informacji, takich jak stan zdrowia drugiej osoby, bądź rozliczać się wspólnie z dochodów. Dlatego związki partnerskie są do dziś tak ważną kwestią dla wielu grup społecznych.

Czym różnią się związki partnerskie od małżeństwa?

Różnice między związkami partnerskimi a małżeństwami zależą od tego, o jakim kraju mowa. W wielu państwach, gdzie istnieje możliwość zawierania związków partnerskich, bardzo często posiadają one takie same prawa jak lokalne małżeństwa, różniąc się jedynie nazwą oraz powiązaną z zawarciem związku procedurą. Jest to najczęściej po prostu alternatywa dla zwyczajnego małżeństwa kościelnego lub urzędowego, pozwalająca osobom żyjącym w związku jednopłciowym oficjalnie sformalizować swoją relacje.

W innych krajach z kolei bardzo często związki partnerskie różnią się od małżeństw w zakresie praw. Osoby pozostające w związkach partnerskich często nie mogą na przykład wziąć tego samego nazwiska, lub również napotykają na ograniczenia w dziedziczeniu majątku.

Prawdopodobnie najbardziej gorącą kwestią dotyczącą związków partnerskich jest adopcja dzieci przez pary jednopłciowe. W wielu krajach gdzie legalne jest zawieranie związków partnerskich adopcja dzieci przez pary jednopłciowe nadal jest kontrowersyjną kwestią, a poparcie społeczne dla tej decyzji często jest niskie.

Czy w Polsce można zawrzeć związki partnerskie?

Niestety, w Polsce nie ma możliwości zawarcia związku partnerskiego. Pary jednopłciowe nie mają prawnej możliwości zarejestrowania swojego związku. Dla osób będących w relacji jednopłciowej pozostają jedynie związki nieformalne.

Pomimo tego, że związki partnerskie są wciąż powracającym tematem debaty publicznej, zwłaszcza w okresie przedwyborczym, na ten moment nic nie wskazuje na to, aby związki partnerskie miały otrzymać status taki, jak małżeństwa.

W Polsce nadal wiele grup politycznych dąży do równości małżeńskiej, więc temat związków partnerskich wciąż powraca. I choć pary jednopłciowe nadal mają utrudnione funkcjonowanie ze względu na warunki prawne, w niektórych sytuacjach mogą one korzystać z podobnych przywilejów co małżeństwa, takich jak wspólne rozliczanie dochodów, czy dostęp do informacji o stanie zdrowia partnera bądź partnerki. W przypadku par jednopłciowych często jednak bywa to utrudnione ze względu prawnego. W takiej sytuacji pomóc ci może prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym. Warto pamiętać, że nawet jeśli małżeństwa jednopłciowe nie są w Polsce legalne, osoby w takim związku nadal mogą dochodzić swoich praw przed sądem.

Czy rejestrowany związek partnerski za granicą obowiązuje w Polsce?

Choć związki osób jednej płci są legalne w wielu państwach na całym świecie, nie znaczy to, że związki partnerskie zawarte we właściwym urzędzie za granicą uznawane są również w Polsce. Warto zaznaczyć, że Polskie prawo definiuje małżeństwo konkretnie jako związek kobiety z mężczyzną. Z tego względu małżeństwo między partnerami różnej płci będzie w Polsce zazwyczaj uznawane na takim samym poziomie co zawarte w Polsce, a małżonkom będzie przysługiwać ten sam zestaw praw.

Analogicznie, osoby, które zawarły związki partnerskie w państwach, gdzie jest to legalne, nie mają możliwości korzystać w Polsce z pełni praw małżeńskich. Pomimo tego, Polskie prawo przewiduje jednak możliwość uznania zagranicznego związku partnerskiego, jeśli para spełnia szereg warunków. Jest to jednak długi i czasochłonny proces, który dodatkowo nie zawsze kończy się sukcesem, nawet jeśli są do tego przesłanki. Dlatego jeśli planujesz wystąpić o uznanie zagranicznego związku partnerskiego w Polsce, warto skorzystać z pomocy adwokata bądź radcy prawnego, specjalizującego się w prawie rodzinnym.