Błędy medyczne – wsparcie adwokata, prawnika, radcy prawnego

Opieka oraz leczenie w przypadku poważnych bądź przewlekłych chorób często bywają bardzo długie, oraz wymagają różnych zabiegów bądź wizyt u specjalistów. I choć zabiegi wykonywane są przez doświadczonych specjalistów, nawet oni mogą popełniać błędy techniczne, mające często tragiczne konsekwencje dla pacjentów. I choć nie każda operacja ma 100% szans na powodzenie, w wielu przypadkach, gdy z winy lekarza leczenie ma dramatyczne skutki, w prawie nazywa się to błąd medyczny.

Sytuacje w których dochodzi do błędu medycznego najczęściej mają swój koniec w sądzie. Niezależnie od tego czy jako lekarz zostałeś niesprawiedliwie oskarżony o błąd medyczny, bądź uważasz, że lekarz popełnił błąd medyczny wobec ciebie, na Legavi znajdziesz doświadczonych oraz wyszkolonych specjalistów, które pomogą ci dochodzić swoich praw w sądzie!

Kiedy dochodzi do błędu medycznego?

Z racji na zakres zabiegów bądź operacji, w trakcie których dojść może do błędu medycznego, nie istnieje jedna utarta definicja tego terminu w Polskim prawie. Błędem medycznym można natomiast nazwać postępowanie lub zaniechanie osoby pracującej w medycynie, które jest niezgodne z obecną wiedzą medyczną i prowadzi do krzywdy dla pacjenta.

Ponieważ jest tak wiele różnych sytuacji, w których dojść może do błędu medycznego, nie istnieje jedna uniwersalna definicja. Generalnie jednak na sytuacje w których dochodzi do błędu medycznego składają się trzy kluczowe elementy. Musi przede wszystkim dojść do zaniechania bądź niewłaściwych działań. Zalicza się do tego nie tylko błąd medyczny w trakcie zabiegu, ale także na przykład niepoinformowanie pacjenta o skutkach ubocznych leczenia bądź zabiegu. Działanie to musi być też niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. Należy tu podkreślić, że nawet jeśli leczenie okaże się nieskuteczne w przyszłości, bądź spowoduje w dłuższym terminie poważne problemy ze zdrowiem u pacjenta, to jeżeli takie metody leczenia były wtedy zgodne ze standardami naukowymi, nie zostaje popełniony błąd lekarski. Jeśli natomiast lekarz popełni błąd techniczny ze względu na własne braki w wiedzy, wtedy jest on w pełni odpowiedzialny za wszelkie błędy medyczne popełnione z tego powodu.

Finalnie, musi w przypadku błędów medycznych dojść do realnych szkód u pacjenta, przy czym pojęcie szkody jest tutaj szeroko rozumiane. Mogą to być szkody fizyczne, takie jak uszkodzenia ciała, ale także psychiczne bądź finansowe. Warto zaznaczyć jednak, że nie każde działanie mające znamiona błędu medycznego jest jako taki kwalifikowane. Błąd medyczny musi być znaczący, a żaby udowodnić błąd medyczny często potrzebne jest uszkodzenie ciała bądź dalsza historia leczenia po zdarzeniu medycznym.

Ile wynoszą odszkodowania za błędy medyczne?

Ponieważ na błędy medyczne składa się tak wiele różnych czynników a zawód medyczny jest bardzo złożony, nie ma jednej odgórnie ustalonej wysokości odszkodowania za błędy medyczne. Jeśli niewłaściwe leczenie doprowadziło do zdarzenia medycznego, w którym doszło do uszkodzenia zdrowia bądź nawet śmierci pacjenta, odpowiedzialność karna lekarza zależy od wielu różnych wielu różnych okoliczności.

Przede wszystkim za wysokość odszkodowania za błędy medyczne odpowiada rodzaj błędu medycznego, oraz realne szkody poniesione przez pacjenta. Są różne rodzaje błędów medycznych, w zależności od okoliczności w jakich do nich doszło, oraz skali błędu lekarskiego. Jeśli nie doszło do poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta prowadzącym do znacznego pogorszenia poziomu życia, odszkodowanie za błąd medyczny będzie znacznie niższe.

Oczywiście jeżeli błąd medyczny popełniony został z powodu świadomego niedopatrzenia lekarza, bądź dlatego, że leczenie czy zabieg nie były przeprowadzone z należytą starannością, odpowiedzialność cywilna lekarza oraz personelu medycznego będzie znacznie większa. Jeśli jednak jeśli doszło do zdarzenia medycznego z powodu szczerego błędu w sztuce lekarskiej, odpowiedzialność lekarza będzie znacznie niższa.

Finalnie przy orzekaniu wyroku sąd bierze jeszcze pod uwagę wiele indywidualnych czynników dotyczących samego pacjenta. Są to z jednej strony kwestie takie jak wiek bądź stan zdrowia pacjenta. W niektórych przypadkach bowiem błąd terapeutyczny, lub lekarski, nawet jeśli nie doprowadzi do śmierci pacjenta, może znacznie skrócić życie. Dodatkowo brany pod uwagę jest także stan materialny pacjenta. Chodzi tu o to, aby pacjent który padł ofiarą błędu medycznego nie stosował tego jako sposobu na znaczne wzbogacenie się oraz poprawę swojej sytuacji materialnej.

Jak prawnik lub adwokat może pomóc w sprawach dotyczących błędu lekarskiego?

Nie zależnie od tego czy jesteś ofiarą błędu medycznego z poważnymi konsekwencjami, czy sam jesteś lekarzem, który został bezpodstawnie oskarżony, pomoc prawnika, jest nieoceniona, głównie ze względu na ważny wymiar problemów prawnych związanych ze zdrowiem. Prawnik może pomóc ci dojść do tego, czy wobec ciebie faktycznie został popełniony błąd medyczny, oraz jakie dalsze kroki należy dokonać, aby uzyskać odszkodowanie za wyrządzone szkody.

Analogicznie, jeśli jako lekarz zostałeś bezpodstawnie oskarżony o popełnienie błędu medycznego, pomoc prawnika oraz adwokata może pomóc ci dowieźć twojej niewinności. Prawnik może nie tylko reprezentować cię w sądzie, ale również prowadzić w twoim imieniu negocjacje, aby zakończyć sprawę w polubowny sposób. Na Legavi znajdziesz kontakt do doświadczonych specjalistów, którzy pomogą ci dochodzić twoich praw w sądzie, dlatego nie wahaj się dalej, tylko skorzystaj z kompleksowej pomocy doświadczonych specjalistów!.