W Polsce prawa dotyczące posiadania broni palnej są dość surowe, a procedura uzyskania pozwolenia potrafi być naprawdę skomplikowana. Większość osób, która nigdy nie miała z nią do czynienia nie ma pojęcia jak się odnaleźć w tym systemie i od czego w ogóle powinny zacząć. Dlatego dzisiaj przedstawimy wam krótką instrukcję tego jak obecnie wygląda proces uzyskania pozwolenia na broń palną.

Jakie są rodzaje pozwolenia na broń w Polsce?

Po pierwsze, powinieneś być świadomy, że w Polsce istnieje aż 8 rodzajów pozwoleń, a to, które uzyskasz, określi, jakiego typu broń możesz posiadać i w jaki sposób możesz jej używać.

Pozwolenia są wydawane ze względu na przeznaczenie broni. Może być ona uzyskana do:

 • celów ochrony osobistej
 • celów ochrony osób i mienia
 • celów łowieckich
 • celów sportowych
 • celów rekonstrukcji historycznych
 • celów kolekcjonerskich
 • celów pamiątkowych
 • celów szkoleniowych

Większość osób ubiega się o pozwolenie na broń do celów sportowych lub kolekcjonerskich. Ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że w zależności od rodzaju dokumentu, który chcesz usyskac, procedura będzie wyglądać nieco inaczej.

Kto może uzyskać pozwolenie na broń?

Ustawa o dostępie do broni i amunicji określa konkretne warunki, które musi spełnić KAŻDY kandydat ubiegający się o prawo do posiadania broni palnej w Polsce. Obejmują one:

 • ukończenie 21 lat;
 • posiadanie stałego miejsca zamieszkania w Polsce;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • posiadanie pełnej zdolności psychologicznej i fizycznej do posiadania broni (konieczne orzeczenie lekarskie i psychologiczne);
 • uzyskanie opinii Komendanta Komisariatu Policji właściwego do miejsca zamieszkania kandydata;
 • zaświadczenie o niekaralności.

Ponadto, jak wspomnieliśmy wcześniej, każdy z różnych rodzajów pozwoleń na broń palną wymaga przedłożenia dodatkowych dokumentów, w zależności od celów, do których chcemy je wykorzystać.

Pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej

 • dokument świadczący o występowaniu stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia

Pozwolenie na broń do celów łowieckich

 • dokument wystawiony przez zarząd okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzający posiadanie uprawnień do polowania;
 • dokument wystawiony przez zarząd okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzający status członka.

Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich

 • dokument świadczący o przynależności do specjalnej organizacji kolekcjonerskiej.

Pozwolenie na broń do celów sportowych

 • dokument poświadczający przynależność do klubu lub stowarzyszenia sportowego o charakterze strzeleckim;
 • dokument Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji;
 • licencja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Pozwolenie na broń do celów rekonstrukcji historycznych

 • dokument poświadczający członkostwo w stowarzyszeniu, którego celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych (oraz aktywny udział w rekonstrukcjach).

Pozwolenie na broń do celów pamiątkowych

 • dokument potwierdzający, że dana broń jest pamiątką, darowizną lub częścią masy spadkowej

Pozwolenie na broń do celów szkoleniowych

 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń strzeleckich
 • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej zajmującej się organizacją szkoleń strzeleckich

Ile kosztuje pozwolenie na broń?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, ile kosztuje wydanie pozwolenia na broń palną, gdyż wszystko zależy od tego, do jakich celów zamierzamy je wykorzystać. Średnio jednak cała procedura wynosi od 3 do 4 tysięcy złotych, a składają się na nią:

 • koszt członkostwa w klubie strzeleckim (ok. 775 zł)
 • badania lekarskie i psychologiczne (ok. 775 zł)
 • kurs przygotowujący do egzaminu na patent strzelecki (od 400 do 700 zł)
 • opłata za egzamin na patent strzelecki (od 300 do 600 zł)
 • opłata administracyjne za wydanie pozwolenia na broń palną (242 zł dla osoby fizycznej)
 • opłata za wydanie pozwolenia na nabycie broni palnej (17 zł)

Do tego dochodzą takie kwestie jak wizyty na strzelnicy w celu przygotowania się do egzaminu oraz zakup sejfu do przechowywania broni.

Jak wygląda procedura uzyskania pozwolenia na broń?

Jak można się już domyślić, procedura uzyskania pozwolenia na posiadanie broni palnej zależy od celu, w jakim zamierza się jej używać. W Polsce najwięcej zezwoleń wydawanych jest w celach sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich. W tym przypadku procedura wygląda dość podobnie i składa się z następujących kroków:

 1. Zapisanie się do klubu strzeleckiego;
 2. Wzięcie udziału w kursie przygotowującym do egzaminu na patent strzelecki;
 3. Zdanie egzaminu na patent strzelecki;
 4. Wizyta u lekarza w celu uzyskania odpowiednich badań potwierdzających brak przeciwwskazań do posiadania broni;
 5. Złożenie wniosku o wydanie licencji zawodniczej PZSS;
 6. Skompletowanie odpowiednich dokumentów i przesłanie ich do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji.

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów konieczne będzie spotkanie z funkcjonariuszem rejonowym, które może zostać przeprowadzone na wiele sposobów. Możliwe, że przyjedzie on do domu danej osoby, przeprowadzi rozmowę z sąsiadami lub po prostu nakaże jej stawienie się na komisariacie w celu przesłuchania. Jego zadaniem jest zbadanie, czy kandydat na pewno powinien otrzymać legitymację posiadacza broni palnej. Ten krok jest konieczny ze względu na bezpieczeństwo publiczne.

Podsumowując

Uzyskanie pozwolenia na broń palną jest w Polsce dość skomplikowanym procesem, niemniej jednak z roku na rok decyduje się na niego coraz więcej osób. Najważniejszym aspektem jest przedstawienie ważnego powodu i udowodnienie, że dysponuje się umiejętnościami niezbędnymi do noszenia takiej broni przy sobie. Jeśli nadal masz wątpliwości co do przebiegu całego procesu, zadaj pytanie na Legavi i upewnij się, że jesteś przygotowany do uzyskania legitymacji posiadacza broni.

Comments are disabled.