Poznań to stolica Wielkopolski, która jest nie tylko bardzo malownicza, ale również bardzo ważna. Stanowi ona obowiem ogromny ośrodek gospodarczy i kulturalny, który obecnie zamieszkuje już grubo ponad pół miliona osób. Według wielu, zaraz po ogromnej Warszawie i zabytkowym Krakowie, jest to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc w naszym kraju. Nie trudno się więc domyślić, że tamtejsze sądownictwo jest bardzo rozbudowane.

Jeśli planujesz udać się do sądu w Poznaniu, w tym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Jakie sądy znajdują się w Poznaniu?

Oto lista wszystkich sądów, do których można się udać w Poznaniu.

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
 • Sąd Apelacyjny w Poznaniu
 • Sąd Okręgowy w Poznaniu
 • Sąd Rejonowy dla Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 • Sąd Rejonowy dla Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 • Sąd Rejonowy dla Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Do jakiego sądu powinieneś się udać?

Ze względu na dość skomplikowany podział sądów w naszym kraju, czasami trudno jest się zorientować, do którego z nich powinniśmy się udać. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na temat struktury sądownictwa w Polsce.

Sądy rejonowe

Sądy rejonowe są instytucjami pierwszej instancji i rozpatrują większość spraw powszechnych, z wyjątkiem tych które są zastrzeżone dla sądów wyższej instancji:

 • Wydział Cywilny
 • Wydział Karny
 • Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Gospodarczy
 • Wydział Ksiąg Wieczystych

Liczba oddziałów jest uzależniona od potrzeb w danym rejonie.

Sądy okręgowe

Sądy okręgowe są instytucjami zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Rozpatrują apelacje od podległych im sądów rejonowych, a także sprawy zastrzeżone wyłącznie dla sądów wyższej instancji. Jeśli chodzi o ich strukturę, są one podzielone na wydziały:

 • Wydział Cywilny
 • Wydział Cywilny Odwoławczy
 • Wydział Karny
 • Wydział Karny Odwoławczy
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Penitencjarny
 • Wydział Wizytacyjny
 • Wydział Gospodarczy
 • Wydział Gospodarczy Odwoławczy
 • Wydział Cywilny Rodzinny

Wszystkie apelacje od wyroków sądów okręgowych są rozpatrywane przez sądy apelacyjne.

Sądy apelacyjne

Sądy apelacyjne to sądy wyłącznie drugiej instancji, które rozpatrują apelacje od podległych im sądów okręgowych. Ich struktura organizacyjna dzieli się zwykle na:

 • Wydział Cywilny
 • Wydział Karny
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Wizytacji
 • Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej

Sądy administracyjne

Sądy administracyjne są kluczową częścią systemu administracji publicznej, ponieważ sprawują pieczę nad wszystkimi instytucjami, które się w nim liczą. Jedynym sądem wyższej instancji jest Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie.

Co musisz wiedzieć o sądach w Poznaniu?

Oto wszystkie podstawowe informacje na temat sądów mających swoją siedzibę w Poznaniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sąd Rejonowy dla Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Sąd Rejonowy dla Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Sąd Rejonowy dla Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Jeżeli potrzebujesz udać się do sądu w Poznaniu, ale nadal nie masz pewności do którego, to koniecznie skonsultuj się z jednym z prawników Legavi.

Comments are disabled.