Kraków to jedno z największych miast w Polsce, które co roku przyciąga nie tylko tysiące nowych mieszkańców, ale także miliony turystów. Jest to ważny punkt pod względem gospodarczym, politycznym, historycznym, jak również sądowym. Przy populacji liczącej już ponad 800 000 osób, lokalne sądy są bardzo oblegane i często trudno jest ustalić, do którego z nich należy się udać.

Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o sądach w Krakowie.

Jakie sądy znajdują się w Krakowie?

Oto lista sądów działających obecnie w Krakowie:

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 • Sąd Apelacyjny w Krakowie
 • Sąd Okręgowy w Krakowie
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Do jakiego sądu powinieneś się udać?

W zależności od sprawy, z którą masz do czynienia, powinieneś szukać pomocy w różnych sądach. Oto, czym zajmują się poszczególne oddziały.

Sądy rejonowe

Sądy rejonowe są sądami pierwszej instancji i to właśnie do tych sądów wpływa najwięcej pozwów, ponieważ rozpatrują one wszystkie sprawy powszechne, które nie są zastrzeżone dla sądów wyższej instancji. W polskim systemie sądownictwa są one podzielone na wydziały:

 • Wydział Cywilny
 • Wydział Karny
 • Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Gospodarczy
 • Wydział Ksiąg Wieczystych

W zależności od potrzeb danego obszaru liczba oddziałów może być ograniczona.

Sądy okręgowe

Sądy okręgowe są sądami zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Rozpatrują apelacje od podległych im sądów rejonowych, a także sprawy zastrzeżone wyłącznie dla sądów wyższej instancji. Jeśli chodzi o ich strukturę, są one podzielone na wydziały, podobnie jak sądy rejonowe:

 • Wydział Cywilny
 • Wydział Cywilny Odwoławczy
 • Wydział Karny
 • Wydział Karny Odwoławczy
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Penitencjarny
 • Wydział Wizytacyjny
 • Wydział Gospodarczy
 • Wydział Gospodarczy Odwoławczy
 • Wydział Cywilny Rodzinny

Sądy rozpatrujące apelacje od wyroków sądów okręgowych to sądy apelacyjne.

Sądy apelacyjne

Sądy apelacyjne to sądy wyłącznie drugiej instancji, które rozpatrują apelacje od podległych im sądów okręgowych. Ich struktura organizacyjna dzieli się zwykle na:

 • Wydział Cywilny
 • Wydział Karny
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Wizytacji
 • Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej

Sądy administracyjne

Sądy administracyjne są częścią państwowego wymiaru sprawiedliwości i sprawują funkcję kontrolną nad organami administracji publicznej w danym województwie. Jedynym sądem wyższej instancji jest Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie.

Co musisz wiedzieć o sądach w Krakowie?

Oto wszystkie podstawowe informacje na temat sądów w Krakowie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Sąd Okręgowy w Krakowie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Jeśli nadal nie masz pewności, do którego sądu zwrócić się w swojej sprawie, skonsultuj się z jednym z prawników Legavi.

Comments are disabled.