Wrocław to jedno z najważniejszych miast w naszym kraju, stojące obecnie na przędzy rozwoju technologicznego i gospodarczego. Jako miejsce docelowe dla wielu globalnych korporacji, stanowi centrum biznesowe dla Dolnego Śląska, jak i całej Polski. Młodzi ludzie przeprowadzają się tam w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia i szans na lepsze życie. W rezultacie miasto liczy już prawie 700 000 mieszkańców i jest siedzibą zarówno Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak i Sądu Apelacyjnego oraz Okręgowego.

Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o wrocławskich sądach.

Jakie sądy znajdują się we Wrocławiu?

Tutaj znajdziesz listę wszystkich sądów mających swoją siedzibę we Wrocławiu:

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
 • Sąd Okręgowy we Wrocławiu
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

Do jakiego sądu powinieneś się udać?

Niestety, ze względu na różnorodność w polskim systemie sądownictwa, czasem trudno połapać się, do którego sądu tak naprawdę powinniśmy złożyć wniosek w swojej sprawie. Poniżej przedstawiamy krótkie wyjaśnienie podziału sądów w naszym kraju.

Sądy rejonowe

Sądy rejonowe są sądami pierwszej instancji i rozpatrują wszystkie sprawy powszechne, które nie są zastrzeżone dla sądów wyższej instancji, tj. sądów okręgowych. W polskim systemie sądownictwa są one podzielone na wydziały:

 • Wydział Cywilny
 • Wydział Karny
 • Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Gospodarczy
 • Wydział Ksiąg Wieczystych

Liczba wydziałów zależy od potrzeb konkretnego rejonu.

Sądy okręgowe

Sądy okręgowe należą do sądów zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Wpływają do nich sprawy powszechne zarezerwowane dla sądów wyższych instancji, a dodatkowo rozpatrują apelacje spływające z sądów rejonowych. Jeśli chodzi o ich strukturę, są one podzielone na wydziały:

 • Wydział Cywilny
 • Wydział Cywilny Odwoławczy
 • Wydział Karny
 • Wydział Karny Odwoławczy
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Penitencjarny
 • Wydział Wizytacyjny
 • Wydział Gospodarczy
 • Wydział Gospodarczy Odwoławczy
 • Wydział Cywilny Rodzinny

Sądy rozpatrujące apelacje od wyroków sądów okręgowych to sądy apelacyjne.

Sądy apelacyjne

Sądy apelacyjne to sądy drugiej instancji, które rozpatrują apelacje od podległych im sądów okręgowych. Zwykle dzielą się na:

 • Wydział Cywilny
 • Wydział Karny
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział Wizytacji
 • Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej

Sądy administracyjne

Sądy administracyjne są częścią sądownictwa państwowego, a ich zadaniem jest kontrola prawidłowości funkcjonowania organów administracji publicznej w naszym kraju. Jedynym sądem wyższej instancji jest Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie.

Co musisz wiedzieć o sądach we Wrocławiu?

Jeśli planujesz udać się do sądu we Wrocławiu, oto kilka podstawowych informacji, których możesz potrzebować.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście we Wrocławiu

Jeśli planujesz udać się do sądu we Wrocławiu, ale nadal nie masz pewności, który z nich będzie właściwy, koniecznie skorzystaj z porady jednego z prawników Legavi.

Comments are disabled.