Zachowek – wsparcie adwokata, prawnika, radcy prawnego

Prawo spadkowe w Polsce jest bardzo złożoną kwestią, a przepisy ściśle określają kto i kiedy otrzymuje od zmarłego dobra w ramach spadku. Polskie prawo przewiduje kilka różnych form spadku, dzięki którym spadkodawca może decydować, co stanie się z jego majątkiem po śmierci.

Nie wiele osób pamięta jednak, że spadkodawca nie ma pełnej wolności co do tego, kto otrzyma jak dużą część jego spadku. W przypadku konfliktów rodzinnych, bardzo często spadkodawcy decydują o wyłączeniu kogoś ze swojego testamentu, co mogłoby pozbawić tę osobę znacznych zasobów materialnych, oraz obniżyć ich poziom życia. Dlatego też aby ochronić spadkobierców przed całkowitą stratą spadku, Polskie prawo zawiera mechanizm, znany jako zachowek.

Na Legavi znajdziesz doświadczonych adwokatów, prawników, oraz radców prawnych, gotowych pomóc ci w każdej chwili z twoimi problemami dotyczącymi spadku lub zachowku. Dzięki nam znajdziesz kompleksową pomoc prawną, która pozwoli ci wyjaśnić jakiekolwiek niejasności dotyczące zachowku, oraz dochodzić swoich praw w sądzie.

Kto ma prawo do zachowku?

Zachowek, to mechanizm prawny, według którego osoby najbliższe zmarłemu przed utratą dostępu do spadku. Choć prawo do zachowku wzbudza wśród wielu osób kontrowersje co do jego etyczności, pozwala ono często ochronić pod kątem materialnym osoby, które często są wyłączone ze spadku w niezasłużony sposób. Są to najczęściej zaniedbanie bądź bezprawnie porzuceni członkowie rodziny, jak np. biologiczne dzieci spadkodawcy z poprzednich małżeństw czy rodzice spadkodawcy.

W kodeksie cywilnym wymienione jest komu przysługuje zachowek: zstępni (czyli dzieci, wnukowie, prawnukowie, itp.), małżonek, oraz rodzice spadkodawcy. Warto jednak zaznaczyć, że sytuacje w których występuje zachowek, bardzo często bywają ciężkie i konfliktowe, oraz często kończą się w sądzie.

W Polsce prawo do zachowku przysługuje osobom związany ze spadkodawcą, którzy spełniają następujące warunki: posiadają ustawową zdolność do dziedziczenia, nie zostały wydziedziczone przez spadkodawcę, oraz majątek zmarłego nie uległy wygaszeniu.

Warto też zaznaczyć, że jeżeli spadkodawca nie przekazał nikomu swojego testamentu, nie stosuje się od razu przepisów o zachowku, a spadek najpierw dzielony jest według przepisów prawa spadkowego. Dopiero później osobom wymienionym w kodeksie cywilnym przysługuje zachowek.

Ile wynosi zachowek w Polsce?

Kodeks cywilny przyjmuje ścisłe zasady co do wypłaty zachowku w przypadku śmierci spadkodawcy. Według kodeksu cywilnego, przy obliczaniu zachowku liczy się przede wszystkim stopień pokrewieństwa ze zmarłym, oraz aktualny stan zdrowotny i materialny spadkobierców odbierających zachowek. W sytuacji zapłaty zachowku:

  • Połowa udziału spadkowego przysługuje dzieciom, rodzicom, oraz małżonkom zmarłego, którzy nie są trwale zdolni do pracy
  • Dwie trzecie wartości udziału spadkowego jest wypłacane dzieciom zmarłego, w pełni niezdolnym do pracy
  • Połowa wartość zachowku z uwzględnieniem dodatkowej 1/3 wartości spadkowego przysługuje małżonkowi i rodzicom, którzy są trwale niezdolni do pracy

Jak prawnik i adwokat mogą pomóc w sprawach związanych z zachowkiem?

Wypłaty zachowku bardzo często bywają trudnymi i konfliktowymi sytuacjami, a rodzina zmarłego może próbować wielu metod, na zdobycie całości spadku dla siebie. Najbliższa rodzina zmarłego często stara się, aby wysokość zachowku była jak najniższa, dlatego też w sytuacji, w której przysługuje ci zachowek, dobrze jest skonsultować z prawnikiem bądź adwokatem, specjalizującym się w kwestiach dziedziczenia majątku.

W sytuacji gdy przysługuje komuś zachowek, nieznajomość przepisów może wiązać się z rzeczywistymi konsekwencjami, a nawet stratą zachowku. Prawnik, adwokat, bądź radca prawny mogą wyjaśnić ci wszystkie mechanizmy dotyczące funkcjonowania zachowku w Polskim prawie, oraz tego, czy i jakiej wysokości zachowek ci przysługuje.

Ponieważ sprawy dotyczące zachowku bardzo często bywają konfliktowe, często mogą mieć swój koniec w sądzie. Na Legavi znajdziesz doświadczonych prawników, którzy pomogą ci dochodzić twoich praw w sądzie. Po za sądem prawnik może dodatkowo prowadzić negocjacje z rodziną spadkodawcy, co dodatkowo pozwala załatwić sprawę polubownie, bez wchodzenia na drogę prawną.