Niestety, prawie każdy znalazł się kiedyś w trudnej sytuacji, w której potrzebował pomocy ubezpieczyciela. Niezależnie od tego, czy jest to kolizja drogowa, czy wypadek w pracy, odpowiednia polisa potrafi uratować życie, albo przynajmniej portfel. Czasami jednak zdarza się, że firma ubezpieczeniowa nie jest skłonna do wypłaty odszkodowania lub robi wszystko, co w jej mocy, by zaniżyć jego wysokość. Niewiele osób wie, że ma wtedy prawo zakwestionować niekorzystną dla siebie decyzję ubezpieczyciela. Dlatego dzisiaj będziemy poruszać temat odwołania.

Dlaczego powinieneś odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Jak już wspomnieliśmy, wypłata odszkodowania może niekiedy uratować komuś życie, dlatego tak ważna jest dobra polisa. Zdarza się jednak, że nasz ubezpieczyciel wcale nie działa na naszą korzyść, ale na swoją. Przeważnie objawia się to albo odrzuceniem roszczenia, albo znacznym zaniżeniem należnej kwoty. Ubezpieczyciele niestety wykorzystują fakt, że ich klienci nie są wystarczająco świadomi swoich praw i przystają na rozwiązania, które są im przedstawiane jako najlepsze z możliwych lub najszybsze. Ponadto poszkodowani są często na tyle zestresowani zaistniałym wypadkiem, że nie chcą dodatkowego obciążenia w postaci sporu z firmą ubezpieczeniową. Należy jednak pamiętać, że to poszkodowani płacą za swoje polisy, a zatem są w pełni uprawnieni do odszkodowania, które odpowiada rzeczywistym kosztom naprawy wyrządzonych szkód. Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela jest często jedynym sposobem na uzyskanie odpowiedniego świadczenia.

W jakich sytuacjach najczęściej należy się odwoływać od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest zawsze zasadne, jeśli uważamy, że nasze roszczenie nie zostało rozpatrzone prawidłowo. Oczywiście nie zawsze zostanie ono uwzględnione, niemniej jednak każdy ma prawo do złożenia reklamacji. Aby ocenić, czy nasza sytuacja wymaga takiego działania, konieczne jest zrozumienie, w jaki sposób firma ubezpieczeniowa podejmuje decyzje o wysokości odszkodowania.

Najlepszym przykładem jest wystąpienie z roszczeniem z tytułu uszkodzenia naszego pojazdu w wypadku drogowym.

W jaki sposób ubezpieczyciel ustala wysokość należnego odszkodowania?

Gdy firma ubezpieczeniowa dowiaduje się o zgłoszeniu roszczenia, wysyła do poszkodowanego likwidatora w celu zbadania stanu faktycznego. Sporządza on ekspertyzę, na podstawie której ustalana jest wysokość należnego świadczenia. Niestety, zazwyczaj odbywa się to w interesie ubezpieczyciela, a nie poszkodowanego. Dotyczy to na przykład:

 • zaniżania wartości pojazdu sprzed wypadku
 • uwzględnienie w kosztorysie naprawy części nieoryginalnych
 • zaniżania tzw. kosztów robocizny mechaników
 • niedoszacowanie ilości godzin pracy fachowców niezbędnych do wykonania naprawy
 • błędne stwierdzenie szkody całkowitej

Takich sposobów jest jeszcze kilka, a każdy z nich jest dobrą podstawą do zakwestionowania decyzji ubezpieczyciela.

Ile jest czasu na złożenie odwołania?

Zacznijmy od tego, że obowiązkiem poszkodowanego jest jak niezwłoczne zawiadomienie firmy ubezpieczeniowej o zdarzeniu. Najczęściej ma na to od 5 do 7 dni. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować odmową wypłaty odszkodowania. Jeśli jednak  poszkodowany złoży wszystkie dokumenty w odpowiednim czasie, wówczas jego wniosek jest rozpatrywany, a ubezpieczyciel wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia (jeśli uznaje je za zasadne w całości lub w części ) albo o odmowie.

Poszkodowany może złożyć odwołanie w ciągu 3 lat od zdarzenia. Jeśli jednak mamy do czynienia z czynem niedozwolonym, termin ten wynosi do 10 lat, a w przypadku przestępstwa nawet do 20 lat. Po tym okresie roszczenie ulega co do zasady przedawnieniu.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Kwestie zaskarżania decyzji ubezpieczyciela reguluje Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać pisząc odwołanie jest to, że musimy przedstawić konkretne argumenty. Firmy ubezpieczeniowe zrobią wszystko, aby uchronić się przed dodatkowymi wydatkami, dlatego wysłana skarga musi być skonstruowana w sposób, który nie będzie budził żadnych wątpliwości. Powinna ona zawierać takie elementy jak np. faktury, paragony, które będą stanowiły dowód na to, że otrzymaliśmy zaniżone odszkodowanie. Ponadto, dobrym pomysłem jest również załączenie ekspertyzy specjalisty np. mechanika, który dokonał naprawy. Oczywiście coś takiego będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami, jednak warto pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku taka inwestycja może się opłacić, gdyż ubezpieczycielowi trudno będzie odrzucić opinię profesjonalisty.

Jakie elementy musi zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Oprócz solidnego uzasadnienia, taki dokument powinien zawierać kilka innych elementów, bez których firma ubezpieczeniowa nawet go nie rozpatrzy. Są to:

 • imię, nazwisko i adres poszkodowanego
 • nazwę i adres ubezpieczyciela
 • numer polisy
 • numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela
 • numer szkody
 • numer konta bankowego
 • kwota, jakiej żądasz

Pisząc takie odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, najlepiej udać się do specjalisty, który podpowie, czy wniosek jest prawidłowo skonstruowany. Na Legavi szybko znajdziesz prawnika, który udzieli Ci fachowej opinii i pomoże uzyskać wyższe odszkodowanie.

W jakiej formie należy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Na szczęście reklamację można złożyć na kilka różnych sposobów, a mianowicie:

 • w formie pisemnej (osobiście lub drogą listowną)
 • elektronicznie (jeżeli dane towarzystwo ubezpieczeniowe umożliwia taki sposób komunikacji)
 • ustnie (w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego lub poprzez kontakt z infolinią)

Ile czasu ma ubezpieczyciel na rozpatrzenie odwołania?

Ubezpieczyciel na obowiązek udzielenia odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania pisma. W szczególnie skomplikowanych sprawach odpowiedz na reklamację powinna być udzielono w terminie 60 dni od dnia jej złożenia. Niestety nie ma gwarancji, że dana sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie. Warto jednak wiedzieć, że jeśli ubezpieczyciel nie dotrzyma obowiązującego terminu, to zgodnie z prawem Twoja reklamacja została uznana. Pamiętaj również, że nawet w przypadku odmowy przyznania odszkodowania, zawsze możesz spróbować skierować sprawę na drogę sądową. Takie rozwiązanie jest jednak kosztowne i może wiązać się z dużym stresem. Dlatego zawsze najlepiej jest spróbować załatwić sprawę polubownie ze swoim ubezpieczycielem.

Podsumowując

Odmowa wypłaty odszkodowania to trudny problem, z którym boryka się wiele osób w Polsce. Niestety bardzo dużo firm ubezpieczeniowych wykorzystuje niewiedzę swoich klientów i rozpatruje roszczenia tylko na swoją korzyść. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zawsze byli świadomi swoich praw i potrafili rozpoznać, kiedy ktoś próbuje nas oszukać. Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji, a decyzja ubezpieczyciela Cię nie satysfakcjonuje, koniecznie skonsultuj się z jednym z prawników Legavi i uzyskaj wysokiej jakości pomoc, która pozwoli Ci uzyskać należne Ci świadczenie.

Comments are disabled.