Ubezpieczenie OC to rzecz, o którą musi martwić się każdy właściciel pojazdu w naszym kraju. Jego posiadanie jest obowiązkiem regulowanym przez prawo, którego niedopełnienie podlega karze grzywny. Są jednak sytuacje, w których kierowca ma prawo je wypowiedzieć. Dowiedz się, jakie są przepisy w tym zakresie i jak rozwiązać umowę OC.

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC to polisa, którą musi posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego w Polsce, co wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jej celem jest pokrycie kosztów szkód powstałych w wyniku ewentualnej kolizji na drodze.

Mowa tu o wszystkim, począwszy od kosztów naprawy samochodu, a skończywszy na kosztach rehabilitacji poszkodowanych. Warto więc zauważyć, że ubezpieczenie OC chroni zarówno sprawcę wypadku, jak i jego ofiarę. Dzięki niemu ten pierwszy nie musi samodzielnie płacić za wyrządzone szkody, a ten drugi nie musi dochodzić odszkodowania w sądzie.

Na jaki okres czas zawierana jest umowa ubezpieczenia OC?

Standardowo ubezpieczenie OC jest ważne przez 12 miesięcy, a po tym okresie jest automatycznie przedłużane, chyba że właściciel pojazdu zdecyduje się na wypowiedzenie umowy. Należy jednak zaznaczyć, że jest to polisa obowiązkowa, a jeśli przerwa w jej obowiązywaniu będzie dłuższa niż 14 dni, odpowiednie organy mają prawo nałożyć na właściciela samochodu karę w wysokości ponad 6 tysięcy złotych.

Istnieje również umowa ubezpieczenia OC zawierana na 30 dni, tzw. OC krótkoterminowe. Jej zawarcie jest jednak możliwe wyłącznie w określonych przypadkach. Prawo takie przysługuje

 • właścicielom pojazdów zabytkowych
 • właścicielom pojazdów wolnobieżnych
 • osobom zajmującym się handlem samochodami
 • posiadaczom samochodów zarejestrowanych czasowo
 • właścicielom pojazdów sprowadzonych z zagranicy, zarejestrowanych w innym kraju i nieposiadających ważnej polisy OC lub zielonej karty

Kiedy należy złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC?

Wypowiedzenie polisy OC jest możliwe w określonych przypadkach, a mianowicie:

 • w przypadku zmiany ubezpieczyciela
 • w przypadku podwójnego ubezpieczenia mienia
 • w przypadku zakupu używanego samochodu i chęci rezygnacji z ubezpieczenia sprzedawcy.

Zmiana ubezpieczyciela

Każdy kierowca pojazdu ma prawo do zmiany ubezpieczyciela wraz z wygaśnięciem umowy, co reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Należy jednak pamiętać, że aby wypowiedzieć polisę OC, trzeba to zrobić co najmniej 1 dzień przed końcem trwania okresu ubezpieczenia. W przeciwnym razie konieczne będzie opłacenie kolejnych miesięcy jego obowiązywania, gdyż umowa zostanie przedłużona na czas nieokreślony.

Podwójne ubezpieczenie OC

Na co dzień każdy z nas ma wiele obowiązków, więc niestety zdarza się, że zapominamy o takich rzeczach jak wypowiedzenie umowy OC w odpowiednim terminie. W efekcie może dojść do sytuacji, w której nasz samochód jest ubezpieczony podwójnie, bo np. kupiliśmy auto używane, które jest objęte ubezpieczeniem OC zbywcy, albo zawarliśmy już kolejną umowę OC z innym ubezpieczycielem. Niestety nie zwalnia nas to z obowiązku opłacania składek.

Rezygnacja z polisy OC zbywcy pojazdu

Ten punkt odnosi się do kwestii poruszonej już powyżej, czyli sytuacji, w której dochodzi do zakupu używanego samochodu, który objęty jest ubezpieczeniem OC dotychczasowego posiadacza.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowy właściciel będzie chciał w takiej sytuacji zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe i wybrać polisę, która będzie mu bardziej odpowiadała. Wówczas, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia dotychczasowej umowy w dowolnym terminie. Oczywiście pod warunkiem, że nowa zostanie zawarta tak szybko, jak to możliwe.

Jak wypowiedzieć umowę OC?

Wypowiedzenia umowy OC należy dokonać w formie pisemnej. Większość dużych towarzystw ubezpieczeniowych udostępnia na swoich stronach internetowych gotowe wzory formularzy, z których mogą skorzystać ich klienci. Oczywiście nie ma również przeciwwskazań, aby taki wniosek został napisany samodzielnie. Wówczas należy jedynie pamiętać, aby zawrzeć w nim wszystkie niezbędne informacje, a mianowicie:

 • podstawowe dane właścicieli pojazdu (imiona i nazwiska, PESEL, adresy zamieszkania)
 • numer wypowiadanej polisy OC
 • numer rejestracyjny, markę oraz model ubezpieczonego pojazdu
 • okres trwania wypowiadanej umowy
 • podstawę prawną (art. 28. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych dla osób, które nie chcą przedłużyć OC; art. 28a ustawy w przypadku podwójnego ubezpieczenia; lub art. 31 ustawy dla nabywcy ubezpieczonego pojazdu)
 • czytelny podpis właścicieli pojazdu.

Dodatkowo, jeżeli rezygnujemy z polisy OC z powodu podwójnego ubezpieczenia to należy podać numer drugiej polisy.

Podsumowując

Ubezpieczenie OC jest obowiązkiem każdego posiadacza samochodu, ale nie zmienia to faktu, że istnieją sytuacje, w których mamy prawo z niego zrezygnować. Jeśli masz w planach złożyć wypowiedzenie OC, koniecznie zapoznaj się z tym artykułem i upewnij się, że dopełniłeś wszystkich niezbędnych formalności. Pamiętaj również, że musisz niezwłocznie wykupić nową polisę OC, a niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary pieniężnej.

Comments are disabled.