Według najnowszych statystyk, w dzisiejszych czasach około 1/3 małżeństw kończy się rozwodem. Nie zmienia to jednak faktu, że dla większości osób rozstanie z partnerem jest jednym z największych życiowych nieszczęść. Niestety, często towarzyszą mu różnego rodzaju nieprzyjemne okoliczności, takie jak niewierność, które wpływają nie tylko na obciążenie emocjonalne partnerów, ale także na sam proces rozwodowy. Możliwe jest wówczas ubieganie się o rozwód z orzeczeniem o winie.

Co to jednak oznacza i jaki ma wpływ na warunki rozłąki?

Jakie rodzaje rozwodu przewiduje polskie prawo?

Zgodnie z polskim prawem możliwe są dwa rodzaje rozwodów. Mianowicie:

  • Rozwód z orzeczeniem o winie
  • Rozwód bez orzekania o winie

Z pozoru różnica między nimi jest bardzo prosta. W pierwszym przypadku jeden z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa, podczas gdy w drugim przypadku żadna ze stron nie jest wskazywana jako winna.

Niestety, w praktyce te dwie formy rozpadu małżeństwa znacznie się od siebie różnią.

Jakie są największe różnice między rozwodem z orzekaniem o winie małżonka a rozwodem bez orzekania o winie?

Jak już wspomnieliśmy, oba rodzaje rozwodów przewidziane w polskim prawie bardzo różnią się od siebie w praktyce. Dotyczy to zarówno kwestii proceduralnych, jak i potencjalnego wpływu na relacje pomiędzy rozstającymi się małżonkami. Przejdźmy teraz przez najważniejsze aspekty.

Długość sprawy rozwodowej

Każda osoba, która rozważa uzyskanie orzeczenia rozwodowego z winy małżonka, powinna wziąć pod uwagę czas trwania całej procedury. Skutkiem takiego wyroku jest swego rodzaju potępienie jednej ze stron w oczach prawa, więc aby tak się stało, potrzebne są naprawdę solidne argumenty. Jeden z małżonków będzie musiał przedstawić niepodważalne dowody, natomiast drugi przygotować rzetelną linię obrony. Tego typu postępowanie wymaga zaangażowania szeregu prawników i uczestnictwa w wielu rozprawach sądowych, które mogą ciągnąć się miesiącami, a czasem nawet latami. Statystycznie rozwody bez orzekania o winie kończą się znacznie szybciej i są mniej skomplikowane.

Finanse

Łatwo też zauważyć, że rozwody z orzekaniem o winie małżonka są zazwyczaj znacznie droższe. Jak już wspomnieliśmy, prowadzenie takiej sprawy wymaga nie tylko czasu, ale także dobrego i przemyślanego postępowania dowodowego. Konieczne jest tutaj zatrudnienie radcy prawnego, którego specjalizacją jest rozkład pożycia małżeńskiego i który będzie w stanie bezsprzecznie wskazać winę strony przeciwnej. Niestety takie usługi mogą wiązać się z dużymi wydatkami, a do tego jeszcze dochodzą koszty każdej rozprawy. Wprawdzie ostatecznie ponosi je strona, która została uznana za winną, ale nigdy nie mamy gwarancji, jaki będzie wyrok w danej sprawie.

Konsekwencje psychologiczne

W sprawach rozwodowych nie należy również zapominać o aspekcie psychologicznym. Rozpad małżeństwa to ogromna tragedia, która odbija się nie tylko na samych partnerach, ale także na ich dzieciach i pozostałych członkach rodziny. Postępowanie związane z uzyskaniem orzeczenia o winie może znacząco wpłynąć na relacje pomiędzy byłymi małżonkami. Często dowody przedstawione w takich sprawach przywołują ciężkie wspomnienia i prowokują kolejne konflikty, które tym razem muszą zostać przepracowane w obecności wszystkich uczestników sprawy sądowej. Niektórym osobom trudno jest stawić czoła tego typu wyzwaniom i ostatecznie decydują się na rozwód ustalania wyłącznej winy jednego z partnerów, ponieważ będzie to lepsze dla ich zdrowia psychicznego.

Czy rozwód z orzeczeniem o winie ma wpływ na obowiązek alimentacyjny?

Alimenty są często jednym z najważniejszych elementów wyroku rozwodowego, zwłaszcza gdy partnerzy mają dzieci. Dla wielu osób kwestia ta jest więc kluczowa przy podejmowaniu decyzji, jaki sposób postępowania jest dla nich odpowiedni. Porozmawiajmy więc o tym, jaki wpływ ma orzeczenie o winie na kwestie wsparcia finansowego.

Przede wszystkim należy zauważyć, że w polskim prawie małżonek może mieć obowiązek alimentacyjny zarówno wobec dzieci, jak i byłego partnera.

Kiedy małżonek może się ubiegać o alimenty?

Pierwszy z nich występuje praktycznie zawsze, jeśli para miała wspólne potomstwo, natomiast drugi jest bardzo zależny od okoliczności. Zazwyczaj jest on nakładany, gdy jedna ze stron była materialnie uzależniona od drugiej lub gdy rozpad małżeństwa znacznie pogorszył jej sytuację finansową. Wówczas możliwe jest uzyskanie alimentów do czasu, gdy dochody poszkodowanego znacznie wzrosną lub do momentu zawarcia przez niego kolejnego związku małżeńskiego. Obowiązek alimentacyjny małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżonka wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu. W pozostałych przypadkach ustawodawca nie przewidział ograniczeń czasowych. Małżonek uznany za wyłącznie winnego lub współwinnego może być zatem zobowiązany do płacenia alimentów nawet dożywotnio.

Ale jaki wpływ ma na to wyrok orzekający o winie?

Jeśli sąd uzna jednego z partnerów za winnego rozkładu pożycia, druga strona będzie miała znacznie większe szanse na uzyskanie alimentów na swoje utrzymanie. Będzie to możliwe, nawet jeśli jej sytuacja finansowa nie uległa drastycznemu pogorszeniu, ponieważ sąd może uznać to za rodzaj zadośćuczynienia należnego osobie poszkodowanej. Dodatkowo, jeśli w sprawie rozwodowej małżonek niewinny stara się o uzyskanie alimentów na wspólne dzieci, to takie orzeczenie może bardzo pozytywnie wpłynąć na ich wysokość.

Należy jednak pamiętać, że nigdy nie ma gwarancji, że w wyroku rozwodowym sąd uzna Twojego partnera za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Dlatego też, jeśli starasz się o jak najwyższe alimenty, koniecznie skonsultuj się z jednym z naszych adwokatów, który pomoże Ci zebrać niezbędne dowody.

Czy rozwód z orzeczeniem o winie ma wpływ na podział majątku?

Tuż obok kwestii obowiązku alimentacyjnego, małżonkowie często zastanawiają się, czy orzeczenie rozwodu z winy małżonka będzie miało jakikolwiek wpływ na podział majątku.

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie.

Co do zasady sądy uznają, że oboje partnerzy mają równe prawa do wspólnego majątku, a wina nie ma z tym nic wspólnego. W zdecydowanej większości przypadków każdy z nich otrzymuje po połowie, niezależnie od materiału dowodowego przedstawionego w trakcie sprawy rozwodowej. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której działania któregokolwiek z małżonków stron znacząco pogorszyły ich kondycję finansową. Wówczas sąd może rozpatrzyć sprawę inaczej i zdecydować, że stronie niewinnej należy się większa część majątku w ramach rekompensaty.

Każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie, więc jeśli szukasz porady dotyczącej podziału majątku, skonsultuj się z jednym z prawników dostępnych na Legavi.

Podsumowując

Sprawa rozwodowa to jedno z najgorszych doświadczeń w życiu wielu osób. Niełatwo jest podjąć decyzję, czy wnosić o rozwód z orzekaniem o winie, czy o rozwód bez orzekania o winie. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, ponieważ w grę wchodzi wiele kwestii, takich jak dobrobyt finansowy rodziny i dążenie do zachowania dobrych relacji. Jeśli obecnie przechodzisz przez rozstanie i zastanawiasz się, jaka forma rozpadu małżeństwa będzie dla Ciebie najlepsza, koniecznie przeczytaj ten artykuł, a następnie umów się na konsultację za pośrednictwem Legavi. Uzyskaj poradę od najlepszych specjalistów rozwodowych w kraju.

Comments are disabled.