Podatek od spadków i darowizn jest jedną z największych niewiadomych, jeśli chodzi o prawo podatkowe w Polsce. Osoby nim objęte najczęściej w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że muszą go odprowadzić. Dowiadują się o tym dopiero później, gdy padają ofiarą nieprzyjemnej kontroli ze strony urzędu skarbowego. W związku z tym chcemy dziś rozwiać wszelkie wątpliwości, jakie mogą istnieć w związku z tym tematem. Wyjaśnimy, kto dokładnie jest zobowiązany do zapłaty i jakie kwoty wchodzą w grę.

Kto musi płacić podatek od spadków i darowizn?

Wiele osób uważa, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki.

Niestety, w zdecydowanej większości przypadków jest to prawda, a więc istnieje duża szansa, że obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn będzie dotyczył każdego z nas. Warto zatem wiedzieć, jakie przepisy obowiązują obecnie w polskim prawie.

Spadek

Podatek musi zostać zapłacony przez każdego spadkobiercę, który dziedziczy majątek przekraczający kwotę wolną od podatku. Istnieją jednak różnice w kwotach, jakie poszczególne osoby muszą zapłacić, a są one zależne od przynależności do określonej grupy podatkowej. Są to:

  • I GRUPA – małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie
  • II GRUPA – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych
  • III GRUPA – wszyscy inni, których nie można zaliczyć do dwóch poprzednich grup

Darowizna

Według kodeksu cywilnego darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku„. W praktyce oznacza to każdy wartościowy prezent otrzymany od innej osoby (tj. nie musi to być gotówka ani suma pieniędzy przelana na rachunek bankowy). Podobnie jak w przypadku dziedziczenia, podatek musi zostać zapłacony przez każdego, kto został obdarowany kwotą lub równowartością kwoty przekraczającej kwotę wolną od podatku. Obowiązują te same grupy podatkowe, co w przypadku spadków.

Ile wynosi podatek od spadków i darowizn?

Wysokość podatku od spadków i darowizn zależy wyłącznie od kwoty, jaką odziedziczyliśmy lub otrzymaliśmy, a także od stopnia pokrewieństwa z darczyńcą lub zmarłym, tj. od tego, do której grupy podatkowej się zaliczamy. Suma pieniędzy, jaką musimy odprowadzić do urzędu skarbowego waha się od 3 do 20%.

Aby dowiedzieć się, jaki konkretnie podatek musisz zapłacić, umów się na konsultację z jednym ze specjalistów prawa podatkowego dostępnych na Legavi. Ochroni Cię to przed nieprzyjemnymi konsekwencjami skarbowymi.

Jakie są kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn?

Kwoty wolne od podatku są uzależnione od stopnia pokrewieństwa. Dla członka II grupy podatkowej będzie ona inna niż dla członka III grupy podatkowej. Obecnie wynoszą one:

  • 36 120 zł od jednej osoby lub 108.360 zł od kilku osób – dla I grupy podatkowej
  • 27 090 zł od jednej osoby lub 81 270 zł od kilku osób – dla II grupy podatkowej
  • 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od kilku osób – dla II grupy podatkowej

Po otrzymaniu darowizny, obdarowany co do zasady powinien zgłosić ją w urzędzie skarbowym na druku SD Z2. Natomiast w przypadku spadku odpowiednim drukiem z którego należy skorzystać jest druk SD 3. Niezłożenie wyżej wskazanych druków w zakreślonym prawem terminie naraża nas na konsekwencje prawne i niekiedy uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Dlatego tak ważne jest, aby kwestie te skonsultować z prawnikiem od spadków i darowizn. Skorzystaj z porad eskeprtów na Legavi.

Czy istnieją wyłączenia od podatku od spadków i darowizn?

Od 2022 r. istnieje interesujący wyjątek, który doprowadził do utworzenia swego rodzaju „grupy zerowej„.

Kto zalicza się do grupy zerowej?

Grupa zerowa to de facto I grupa podatkowa, czyli członkowie najbliższej rodziny.

Po co jednak ten dodatkowy podział?

Otóż zgodnie z najnowszymi przepisami możliwe jest skorzystanie z całkowitego zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn, o ile należy się właśnie do wspomnianej grupy zerowej, a nabycie majątku zgłosiło się naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2. Kluczowe jest dokonanie tego w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Czyli:

  • W przypadku dziedziczenia – od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
  • W przypadku darowizny – od dnia nabycia rzeczy i praw majątkowych.

W przypadku darowizny, jeżeli jej przedmiotem jest określona kwota pieniężna, konieczne jest przelanie jej na konto obdarowanego.

Podsumowując

Prawo podatkowe to jedno z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych. Mówi się, że w wyniku dynamicznych zmian przepisów, jakie miały miejsce w ostatnich latach, nawet urzędnicy mają problem z nadążeniem za systemem. Dlatego jeśli podejrzewasz, że możesz być zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn, koniecznie przeczytaj ten artykuł i umów się na konsultację z jednym z prawników dostępnych na Legavi. Tylko najlepsi specjaliści mają konta na naszej stronie. Z ich pomocą z pewnością uda Ci się rozwiać wszelkie wątpliwości i uchronić przed nieprzyjemną konfrontacją z urzędem skarbowym.

Comments are disabled.