Jeszcze kilka lat temu wiele osób na rynku pracy nie było świadomych swoich praw. Na szczęście, wraz z rozwojem i upowszechnieniem Internetu, zwiększył się dostęp do informacji i możliwości uzyskania profesjonalnej porady w tym zakresie. Dlatego dziś poruszymy temat rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron i wyjaśnimy, w jakich sytuacjach jest to możliwe.

Jakie istnieją sposoby zakończenia współpracy?

Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, czy pracodawcą, znajomość przepisów ma kluczowe znaczenie dla tworzenia przyjaznego i godnego środowiska pracy. Podstawowa znajomość prawa pomoże ci zarówno chronić się przed nieprzyjemnymi sytuacjami, jak i wyjść z nich bez szwanku. Zacznijmy więc od podstaw.

Polskie prawo przewiduje 3 rodzaje umów o pracę. Są to:

Każdy z nich przewiduje sposoby rozwiązania umowy dostępne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Dostępnych jest ich aż 5, a mianowicie:

 • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia
 • rozwiązanie umowy o pracę w wyniku upływu okresu czasu, na który została zawarta
 • rozwiązanie umowy poprzez wygaśnięcie stosunku pracy

Skutek każdego z tych wariantów jest taki sam, ale istnieją istotne różnice proceduralne, które mogą mieć ogromne znaczenie dla obu stron umowy. Dziś skupimy się na rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych rodzajach zakończenia stosunku pracy, zajrzyj na nasz blog, gdzie omawiamy każdy z nich.

Na czym polega rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest możliwe w przypadku każdego rodzaju umowy o pracę i jest dostępne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. To oznacza, że każda ze stron może zainicjować taką procedurę, jednak warunkiem koniecznym jest zaakceptowanie jej warunków przez wszystkich zainteresowanych.

Co to oznacza w praktyce?

Niezależnie od warunków umowy, strony mają możliwość zakończenia współpracy w dowolny sposób za obopólną zgodą. Oznacza to, że przykładowo, choć pracownika obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, to jeśli on i pracodawca wspólnie ustalą, że może on zakończyć pełnienie obowiązków z dniem sporządzenia dokumentu, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.

Należy podkreślić, że w celu zabezpieczenia się przed nieprzewidzianymi sytuacjami, w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, kluczowe jest sporządzenie pisemnego dokumentu, w którym określone zostaną warunki zakończenia współpracy oraz złożone zostaną podpisy wszystkich zainteresowanych.

Kiedy można rozwiązać umowę za porozumieniem stron?

Zakończenie umowy za porozumieniem stron może nastąpić w dowolnym momencie jej obowiązywania. Jak już wspomnieliśmy, kluczowe jest jedynie, aby doszło do wypracowania konsensusu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Nawet jeśli współpraca dopiero się rozpoczęła, nie ma przeciwwskazań do jej rozwiązania. W jakim trybie to nastąpi, zależy wyłącznie od ustaleń między zainteresowanymi. Może to być rozwiązanie z natychmiastowym odsunięciem pracownika od obowiązków, z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub z redukcją do określonej liczby godzin. Ponadto, żadna ze stron nie ma obowiązku określania przyczyny, z powodu której umowa ma zostać zerwana. Nie ma zatem znaczenia, czy doszło do niego z winy pracownika, czy pracodawcy.

Jaka jest różnica między rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron a wypowiedzeniem?

Wypowiedzenie jest obowiązkowym elementem każdej umowy, którego zasady są jasno określone w dokumencie. Prawo do niego ma zarówno pracownik, jak i pracodawca, przy czym w przypadku, gdy dokonuje go pracodawca, konieczne jest podanie przyczyny. Ma to na celu ochronę pracownika przed bezpodstawnym zwolnieniem. Analogicznie do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, wypowiedzenie może nastąpić w dowolnym momencie jej trwania, jednakże niezbędne jest wówczas przestrzeganie okresu wypowiedzenia.

Czym jest okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia to czas, jaki pracownik ma jeszcze na wykonywanie swoich obowiązków po złożeniu oficjalnego dokumentu wypowiedzenia. Jego długość zależy od rodzaju umowy.

W przypadku umowy o pracę na okres próbny, wynosi on:

 • 3 dni robocze – gdy okres próbny nie przekracza 2 tygodni
 • 1 tydzień – gdy okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
 • 2 tygodnie – gdy okres próbny wynosi 3 miesiące

Natomiast w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony i określony:

 • 2 tygodnie – gdy okres zatrudnienia był krótszy niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc – gdy okres zatrudnienia wynosił co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące – gdy okres zatrudnienia wynosił co najmniej 3 lata

Jakie prawa przysługują w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron?

Bardzo ważnym aspektem w przypadku takiego rozwiązania stosunku pracy jest kwestia ochrony prawnej. Skoro dochodzi do niego za porozumieniem stron, to z góry zakłada się, że taka jest wola zarówno pracownika, jak i pracodawcy. W konsekwencji żadnemu z nich nie przysługuje odwołanie do sądu pracy. Co więcej, na gruncie polskiego prawa pracy, w takiej sytuacji pracownik nie podlega również ochronie przed skutkami wypowiedzenia.

Jeśli jednak znalazłeś się w trudnej sytuacji w wyniku rozwiązania umowy o pracę, koniecznie skonsultuj się z jednym ze specjalistów z zakresu prawa pracy dostępnych na naszej stronie. Tylko fachowa konsultacja pomoże Ci ocenić stan faktyczny z prawnego punktu widzenia.

Podsumowując

Rozwiązanie stosunku pracy może być bardzo stresujące zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Z tego powodu najlepszym sposobem jest często wzajemne porozumienie. Daje to każdej z zaangażowanych stron możliwość zakończenia współpracy w sposób spełniający ich oczekiwania. Jeśli obecnie znajdujesz się w takiej sytuacji, koniecznie przeczytaj ten artykuł, a następnie skonsultuj się z jednym z prawników dostępnych na Legavi, który udzieli Ci fachowej porady i pomoże rozwiązać Twój problem.

Comments are disabled.