Rozwód to bardzo trudny, ale i skomplikowany okres w życiu człowieka. Często ciężko jest nam się z nim pogodzić, ponieważ przeżywamy rozchwianie emocjonalne, a jednocześnie musimy uporać się z wieloma formalnościami, czy nawet postępowaniem w sądzie. W takiej sytuacji nie jest łatwo przewidzieć, co będzie dobrą decyzją, a co złą. Dlatego dziś poruszymy temat wyprowadzki przed rozwodem i omówimy, jakie może mieć ona konsekwencje prawne.

Kiedy dochodzi do rozwodu?

Rozwód ma miejsce, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że zanikły łącznie:

  • więź duchowa
  • więź ekonomiczna
  • więź fizyczna

Ponadto, aby nastał trwały rozkład pożycia, taka utrata więzi musi mieć charakter nieodwracalny, a jej strony nie chcą podejmować prób jej odnowienia. Kwestię tę reguluje art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jakie są rodzaje rozwodów w polskim prawie?

Polskie prawo przewiduje dwa rodzaje rozwodu, a mianowicie:

Co do zasady pierwszy z nich jest znacznie szybszy, gdyż nie wymaga prowadzenia długiego postępowania sądowego, w trakcie którego każdy z małżonków udowadnia swoje racje. Jeśli jednak chcesz poznać więcej szczegółów na ich temat, zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami zawartymi na naszym blogu poświęconymi temu tematowi.

Rozwód a wyprowadzka

Zazwyczaj gdy małżonkowie podejmują decyzję o rozwodzie, to prowadzą jeszcze wspólne gospodarstwo domowe. Ponadto, zamieszkiwana przez nich nieruchomość często stanowi wspólną własność wchodzącą w skład ich majątku, co zazwyczaj czyni ją przedmiotem podziału majątku w trakcie postępowania rozwodowego.

Niemniej jednak można sobie wyobrazić, że przebywanie z byłym partnerem w jednym miejscu może być trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę aspekt emocjonalny. Z tego powodu wiele osób decyduje się na opuszczenie wspólnego miejsca zamieszkania jeszcze przed orzeczeniem rozwodu przez sąd. 

W takich sytuacjach warto jednak zadać sobie pytanie, czy jest to w ogóle możliwe i jak wpłynie to na sprawę rozwodową.

Czy wyprowadzka przed rozwodem jest możliwa?

Zwłaszcza w przypadku rozwodów z orzekaniem o winie, skonfliktowane strony często boją się wykonywać jakiekolwiek zmiany, aby przypadkiem nie zaszkodzić swojej sprawie. Niemniej jednak, wyprowadzka przed rozwodem jest możliwa. Co więcej, może ona stanowić przesłankę świadczącą o zaniku więzi gospodarczej, która jest warunkiem koniecznym do orzeczenia rozkładu pożycia małżeńskiego.

Oczywiście, jeśli jedna ze stron próbuje wskazać współmałżonka jako winnego, sąd przeanalizuje powody wyprowadzki. Wszak nie jest oczywiste, że którakolwiek ze stron wyrządziła szczególną szkodę małżeństwu, tylko dlatego, że druga opuściła wspólne mieszkanie. Z drugiej strony, w przypadku, gdy partner wyprowadził się, na przykład z powodu niewierności lub przemocy domowej, jest to jak najbardziej argument dopuszczalny w sądzie.

Należy jednak pamiętać, że wyprowadzka może mieć również wpływ na kwestie rozstrzygane w trakcie rozwodu.

Prawne skutki wyprowadzki przed rozwodem

Jeśli wnosimy pozew o rozwód z orzekaniem o winie i toczymy postępowanie rozwodowe w sprawie, warto pamiętać, że wyprowadzka może działać zarówno na naszą korzyść, jak i niekorzyść. Wszystko zależy od okoliczności sprawy i tego, jak wpłynie ona na wspólne dzieci czy inne aspekty wspólnego pożycia. Przyjrzyjmy się kluczowym kwestiom, na które może wpłynąć taka decyzja.

Czy wyprowadzka przed rozwodem ma wpływ na opiekę nad dziećmi?

Gdy małżonkowie mają wspólne dzieci, ustalenie opieki nad nimi jest jedną z najważniejszych kwestii, które należy rozważyć podczas rozwodu. Choć wyprowadzka nie jest z nią bezpośrednio związana, to trzeba jednak pamiętać, że dobro małoletniego dziecka jest zawsze priorytetem. Jeśli więc miejsce zamieszkania ojca lub matki, w jakikolwiek sposób wpływało na jego dobro, sąd z pewnością weźmie to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Może się bowiem zdarzyć, że jeden z partnerów wyprowadzi się do innego partnera, z którą zdradzał męża lub żonę, przez co jego relacje z dzieckiem ulegną pogorszeniu. Podobnie może się zdarzyć, że dziecko będzie musiało wyprowadzić się wraz z rodzicem, co zmusi go do nagłej zmiany otoczenia i potencjalnie negatywnie wpłynie na jego poczucie bezpieczeństwa. Wówczas zmiana miejsca zamieszkania może zaważyć na stopniu opieki, do której każda ze stron będzie uprawniona.

Czy wyprowadzka przed rozwodem ma wpływ na podział majątku wspólnego?

Kwestia podziału majątku jest zawsze dość skomplikowaną częścią rozwodu, zwłaszcza jeśli partnerzy nie rozstają się na przyjaznych warunkach. Wówczas rzeczy wchodzące w skład majątku wspólnego są swego rodzaju kartą przetargową lub sposobem na zranienie strony przeciwnej. Nikt nie chce przecież stracić domu, w którym mieszkał przez ostatnie kilka lat, czy drogiego samochodu, na który długo zbierał pieniądze.

Warto więc wiedzieć, że wyprowadzka przed lub w trakcie rozwodu może faktycznie wpłynąć na ostateczny wynik podziału majątku. W końcu jeśli jedna ze stron wynajmuje osobne mieszkanie lub zabiera znaczną część przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego, sąd może wziąć to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Skutek może być taki, że prawo do wspólnego mieszkania otrzyma mąż albo żona, która w nim pozostanie. Z drugiej strony może być też tak, że trudniej będzie im dochodzić przedmiotów zabranych z domu. Wszystko zależy od tego, jak sprawa zostanie faktycznie przedstawiona w toku postępowania sądowego.

Podsumowując

Rozpad małżeństwa nie jest łatwy, zwłaszcza jeśli między małżonkami doszło do poważnego konfliktu, który trwale wpłynął na ich związek. Co więcej, wyprowadzka ze wspólnego domu przed rozwodem może mieć wpływ na wynik postępowania sądowego, jednak wszystko zależy od okoliczności. Jeśli zastanawiasz się, czy podejmujesz dobrą decyzję, przeprowadzając się, koniecznie skonsultuj się z prawnikiem Legavi i uzyskaj profesjonalną poradę prawną.

Comments are disabled.